Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 17.05.1993 Odluka o izboru dva suca Općinskog suda u Zadru
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNlČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Htvatske, članka 35. stavka 4. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske i članka 67. Zakona o redovnim sudovima ("Narodne novine", br. 32/88. - pročišćeni tekst, 16/90., 4 l /90., 14/9 l. i 66/9 l.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 4. svibnja 1993., donio je

ODLUKU

o izboru dva suca Općinskog suda u Zadru

1. Za suce Općinskog suda u Zadru biraju se MARIJAN BITANGA, pomoćnik zapovjednika Policijske uprave Zadar, BLANKA PERVAN, stručna suradnica u Općinskom sudu u Zadru.

2. Izabrani sudac Marijan Bitanga stupit će na novu dužnost u roku 60 dana od dana izbora.

Klasa: 711-02/92-119/05

Zagreb, 4. svibnja 1993.

ZASTUPNlČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.