Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 17.05.1993 Uredba o osnivanju Komisije za zatočene i nestale
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju odredbe članka 23. stavka 2. i članka 25. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/81, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. svibnja 1993. godine donijela

UREDBU

o osnivanju Komisije za zatočene i nestale

Članak 1.

Osniva se Komisija za zatočene i nestale (u daljnjem tekstu: Komisija).

Članak 2.

Komisija prikuplja i obrađuje podatke o zatočenim i nestalim osobama s teritorija Republike Hrvatske u domovinskom ratu. Komisija u svom radu suraduje s Komisijom Medunarodnoga crvenoga križa u pitanjima traženja nestalih osoba.

Članak 3.

Komisija obavlja i odredene poslove koji se odnose na zarobljenike pripadnike neprijateljskih vojnih i paravojnih formacija u domovinskom ratu protiv Republike Hrvatske. Komisija primjenom odredaba Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima, od 12. kolovoza 1949. ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", broj 1/92), provodi repatriranje i razmjenu zarobljenika iz stavka 1. ovog članka i nadzire provođenje odredaba spomenute Konvencije, u svezi s postupanjem prema zarobljenicima, te uvjetima njihovoga smještaja na odredenim lokacijama. U rad Komisije, kad obavlja poslove iz stavka 1. i 2. ovoga članka mogu se uključiti predstavnici Promatračke misije Europske zajednice i međunarodnih humanitarnih organizacija.

Članak 4.

Predsjednika i članove Komisije imenuje Vlada Republike Hrvatske

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja Ured za žrtve rata Vlade Republike Hrvatske i Hrvatski crveni križ.

Članak 6.

Komisija podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske, najmanje dva puta godišnje.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o osnivanju i radu Komisije za traženje osoba nestalih u ratnim djelovanjima u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine". broj 72/91) i Uredba o osnivanju i radu Komisije za postupanje s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 50/90).

Članak 8.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 800-01/93-01/12

Urbroj : 5030104-93-1

Zagreb, 13. svibnja 1983.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.