Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 14.05.1993 Odluka o dopuni Odluke o visini naknade za javne ceste
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 56/91 - pročišćeni tekst, 61/91, 49/92 i 26/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. svibnja 1993. godine, donijela

ODLUKU

o dopuni Odluke o visini naknade za javne ceste

I.

U Odluci o visini naknade za javne ceste ("Narodne novine", broj 24/92 i 16/93) u točki II. podtočki 1. iza riječi "MB-9839%" dodaju se riječi "BMB-91 32%".

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 340-01 /93-04/01

Urbroj: 5030105-93-4

Zagreb, 13. svibnja 1993.

Predsjednik,

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.