Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 14.05.1993 Odluka o dopuni Odluke o kriterijima za carinski kontingent
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 54. stavka 1. Carinskog zakona ("Narodne novine", broj 53A/91, 33/92, 40/92, 61/92 i 26/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. svibnja 1993 godine, donijela

ODLUKU

o dopuni Odluke o kriterijima za carinski kontingent

I.

U točki 1. Odluke o kriterijima za carinski kontingent ("Narodne novine", broj 62/92), na kraju podtočke 4. točka se zamjenjuje zarezom, te dodsje nova točka koja glasi: "5. proizvodnju električne energije putem elektroenergetskih agregata za vlastite potrebe, na područjima s otežanom opskrbom električne energije iz javne elektroenergetske mreže.".

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-04/93-01/05

Urbroj: 5030105-93-5

Zagreb, 13. svibnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.