Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 14.05.1993 Odluka o obvezi prijave cjenika, odnosno tarifa određenih proizvoda i usluga
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 13a. stavka 2. Zakona o sustavu kontrole cijena ("Narodne novine", broj 53/91, 73/91, 29/92, 26/93 i 43/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. svibnja 1993. godine, donijela

ODLUKU

o obvezi prijave cjenika, odnosno tarifa određenih proizvoda i usluga

I.

Poduzeća i druge pravne osobe te samostalni privrednici koji proizvode proizvode, odnosno obavljaju usluge (u daljnjem tekstu: poduzeća) dužni su pri svakoj promjeni cijena prijaviti cjenike, odnosno tarife, Ministarstvu gospodarstva 15 dana prije primjene za sljedeće proizvode i usluge :

- dnevno konzumno mlijeko

- umjetna gnojiva

- telefonski impulsi

- standardizirana pisma 1 dopisnice u unutarnjem prometu.

II.

Prijava cjenika, odnosno tarife, sadrži:

- naziv proizvoda, odnosno usluge i mjernu jedinicu

- važeću i novu cijenu, te postotak povećanja

- naznaku vrste cijene s uvjetima prodaje

- obrazloženje razloga povećanja cijena

- datum primjene nove cijene.

III.

Poduzeća mogu zatražiti skraćenje roka iz točke I. ove Odluke, uz dopunsko obrazloženje s kalkulacijom važeće i nove cijene proizvoda, odnosno ušluge.

IV.

Ako Ministarstvo gospodarstva stavi prigovor na prijavljeni cjenik, odnosno tarife, a poduzeće ne uskladi cijene iz cjenika, odnosno tarife, u roku iz stavka 1. točke I. ove Odluke, prijavljeni cjenik, odnosno tarifa, ne može se primijeniti.

V

Za vrijeme važenja obveze prijave cjenika, odnosno tarife za proizvode i usluge iz točke I. ove Odluke, ne dostavljaju se obavijesti o cijenama iz Naredbe o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i maržama radi praćenja ("Narodne novine", broj 31/92 i 42/92).

VI..

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodriim novinama".

Klasa: 307-04/93-01/04

Urbroj: 5030105-93-2

Zagreb, 13. svibnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.