Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 14.05.1993 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju telefonskog optičkoga kabela Zageb - Karlovac - Rijeka, dionica Zagreb - Karlovac
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", broj 46/82, - pročišćeni tekst, 28/87. 39/88 i 73/91), a povodom prijedloga Hrvatske pošte i telekomunikacija, Direkcije telekomunikacija, Telekomunikacijskog magistralnoga centra Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. svibnja 1993. donijela

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju telefonskog optičkoga kabela Zageb - Karlovac - Rijeka, dionica Zagreb - Karlovac

I.

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja telefonskog optičkoga kabela Zagreb - Karlovac - Rijeka, dionica Zagreb - Karlovac, na području Grada Zagreba i općina Jastrebarsko i Karlovac, na česticama zemljišta u katastarskim općinama Blato, Stupnik, Brezovica, Demerje, Horvati, Kraljevec Kupinečki, Zdenčina, Drežnik, Podokićki, Klinča Selo, Desinec, Jastrebarsko, Cvetković, Domagović, Čeglje, Draganići, Donje Mekušje i Karlovac.

II.

Opći interes iz točke I. ove Odluke utvrđuje se na temelju uvjeta uređenja prostora sadržanih u Uvjerenju o uvjetima uređenja prostora Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša, klass: 350-05/92-02/49, Urbroj: 531-04/2-92-4, od 27. studenoga 1992. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danona objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 943-03/93-01 /16.

Urbroj: 5030109-93-2

Zagreb, 13. svibnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r