Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 14.05.1993 ANEKS KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DJELATNOST PROIZVODNJE I PRERADE METALA
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOLEKTIVNI UGOVORI

Na osnovi članka 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost proizvodnje i prerade metala Hrvatske ("Narodne novine" br. 3/93) a u skladu s člankom 69. Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo ("Narodne novine" br: 42/92) Samostalni sindikat radnika u proizvodnji i preradi metala Hrvatske i Hrvatska gospodarska komora zaključili su dana 27. travnja 1993. godine

ANEKS

KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DJELATNOST PROIZVODNJE I PRERADE METALA

Članak 1.

Članak 3. Kolektivnog ugovora metalaca ("Narodne novine", br. 3/93) mijenja se i dopunjuje te članak 3. glasi: "Odredbe ovog ugovora primjenjuju se:

1. Na sve djelatnike zaposlene u organizacijama pravnim osobama koje su razvrstane prema statističkoj nomenklaturi grana i skupinama:

0103 prerada ugljena

0107 crna metalurgija

0108 proizvodnja ruda obojenih metala

0109 proizvodnja obojenih metala

0110 prerada obojenih metala

0113 metaloprerađivačka djelatnost

0114 strojogradnja

0115 proizvodnja prometnih sredstava

0116 brodogradnja (primjenjuje se, na radnike koji su članovi Samostalriog sindikata radnika u proizvodnji i preradi metala)

0117 proizvodnja električnih strojeva i aparata

0135 skupljanje i primarna prerada industrijskih otpadaka (sakupljanje i prerada sekundarnih metalskih sirovina)

0503 instalacijski i završni radovi u građevinarstvu (metalski i elektrićni uredaji i instalacije te održavanje i popravak metalskih strojeva, uređaja i instalacija)

09012 izrada i popravak metalskih proizvoda

09013 izrada i popravak elektrotehničkih proizvoda

11040 projektiranje i srodne tehničke usluge (za potrebe proizvodnje i prerade metala) Pravne osobe čija je pretežna djelatnost vezana uz proizvodnju i preradu metala (kao na primjer pravne osobe iz šifre djelatnosti

12002- Tehničke i tehnološke znanosti), ako se djelatnici te pravne osobe izjasne za primjenu ovog Ugovora.

2. Na sve druge djelatnike zaposlene u organizacijanka koje djelatnost iz točke 1. obavljaju na teritoriju Republike Hrvatske. Na sve djelatnike iz točke 1 zaposlene u inozemstvu ukoliko je ovaj Ugovor za njih povoljniji.

3. Za sve pravne osobe drugih grana i djelatnosti, koje su u sastavu većih sistema (Holding i dr.) čija je osnovna djelatnost iz područja proizvodnje i prerade metala, ako se djelatnici te pravne osobe izjasne za primjenu ovog Ugovora.

Članak 2.

U članku 16. drugi stavak, mijenja se, i glasi: "Osnovica za navedene naknade utvrđuje se u iznosu i to:

a) Za naknade navedene pod točkama 1 do 9 osnovica je isplaćena plaća djelatnika za prethodni mjesec,

b) Za naknade navedene pod točkom 10 osnovica je osnovna plaća za najjednostavniji rad,

c) Za naknade navedene pod točkom 11 osnotrica je osnovna plaća djelatnika,

d) Naknade navedene u točkama 12 do 14 isplaćuju se u skladu sa zakonom."

Članak 3.

Ovaj Aneks Kolektivnom ugovoru za djelatnost proizvodnje i prerade metala stupa na snagu danom regislracije u Ministarstvu rada i socijalne skrbi.

Zagreb, 5. svibnja 1993.

Hrvatska gospodarska komora

prof. dr. Božo Udovičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Samostalni sindikal radnika u proizvodnji i preradi metala

Ivica Jakopčević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.