Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 14.05.1993 Podaci o prosječno isplaćenoj neto-plaći po djelatniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec ožujak 1993. godine, te o porastu plaća u privredi Republike Hrvatske za ožujak 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Na temelju točke XIV. Sporazuma o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika od 22. ožujka 1993. ("Narodne novine", broj 22/93), Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske objavljuje

PODATKE

o prosječno isplaćenoj neto-plaći po djelatniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec ožujak 1993. godine, te o porastu plaća u privredi Republike Hrvatske za ožujak 1993. godine

1. Prosječno isplaćena neto-plaća po djelatniku u privredi Republike Hrvatske za ožujak 1993 godine iznosi 161.382 hrvatska dinara.

2 Porast prosječno isplaćenih neto-plaća po djelatniku u privredi Republike Hrvatske za ožujak 1993. godine iznosi 43,4% Ovi podaci koriste se za primjenu odredbi navedenog Sporazuma.

Klasa: 120-01/93-01/06

Urbroj: 321-01 /93-05

Zagreb, 12. svibnja 1993.

Generalni direktor

mr. Bogomil Cota, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.