Zakoni i propisi - Pravni savjeti 43 10.05.1993 Ukaz o proglašenju Zakona o plaćanju doplatne marke Dr. Alojzije Stepinac, 1898. - 1960. u unutarnjem poštanskom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o plaćanju doplatne marke "Dr. Alojzije Stepinac, 1898. - 1960." u unutarnjem poštanskom prometu

- Proglašavam Zakon o plaćanju doplatne marke "Dr. Alojzije Stepinac, 1898-1960." u unutarnjem poštanskom prometu koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 30. travnja 1993. godine.

Broj: PA4-26/1-93.

Zagreb, 5. svibnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o plaćanju doplatne marke "Dr. Alojzije Stepinac, 1898. - 1960." u unutarnjem poštanskom prometu

Članak 1.

U povodu obilježavanja 83. obljetnice smrti kardinala dr. Alojzija Stepinca, plaćat će se u razdoblju od 1. do 31. srpnja i993. gudine na sve poštanske pošiljke u unutarnjem poštanskom prometu, osim dnevnoga tiska 1 časopisa, doplatna marka "Dr. Alojzije Stepinac, 1898-1960.", u visini od 50% nominalrie vrijedilosti prve stope pisma u unutarnjem poštanskom prometu.

Članak 2.

Organizacija Caritas, Hrvatski crveni križ i druge humanitarne organizacije oslobađaju se od plaćanja doplatne marke iz članka 1. ovoga Zakona.

Članak 3.

Prihod od prodanih doplatnih maraka iz članka 1. ovoga Zakona do iznosa od 160.000 DEM, izraženo u protuvrijednosti hrvatskih dinara, ria dan konačnog obračuna, javno poduzeće HPT - Hrvatska, pošta i telekomunikacije uplatit će na račun Fondacije za podizanje spomenika kardinalu Alojziju Stepincu i uređenje Krašića. Ukoliko prihod od prodanih doplatnih marka bude veći od iznosa iz stavka 1. ovoga članka, taj dio prihoda uplatit će se u proračun Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u"Narodnim novinama".

Klasa: 344-02/93-02/03

Zagreb, 30. travnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.