Zakoni i propisi - Pravni savjeti 41 07.05.1993 Uredba o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820 (1993)
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 1993. godine donijela

UREDBU

o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820 (1993)

Članak 1.

Izvoz iz i uvoz u područja Republike Hrvatske pod zaštitom Ujedinjenih naroda (UNPA), te tranzit roba i usluga kroz ta područja može se obaviti samo uz odobrenje ministra gospodarstva, po pribavljenom mišljenju nadležnog tijela Hrvatske gospodarske komore i Ureda za UNPROFOR i PMEZ Vlade Republike Hrvatske. Zahtjev za izvoz i uvoz roba i usluga iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvu gospodarstva podnoši pravna i fizička osoba ćije je sjedište ili prebivalište na području pod zaštitom Ujedinjenih naroda (UNPA). a zahtjev za tranzit podnosi pravna ili fizička osoba koja će biti prijevoznik. Kada se tranzit roba vrši kroz područje pod zaštitom Ujedinjenih naroda (UNPA), a mjesto iz kojeg se upućuje roba ili u koje se roba upućuje na teritorij tzv. SRJ (Srbija i Crna Gora), tranzit se obavlja prema i u skladu s posebnom uredbom.

Članak 2.

Odredba članka 1. ove uredbe ne odnosi se na robe i usluge nužne humanitarne i medicinske pomoći te hrane koje distribuiraju međunarodne humanitarne organizacije. Nadležni organi Republike Hrvatske ispitat će u svakom konkretnom slučaju da li se radi o robi iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 3.

Pravne i fizičke osobe koje obave izvoz ili uvoz u područja Republike Hrvatske pod zaštitom Ujedinjenih (UNPA) ili tranzit roba ili usluga protivno odredbama ove uredbe kaznit će se novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 3.000 do 10.000 DEM za prekršaj, a odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 2.000 DEM. Uz prekršajnu kaznu izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja robe koja je predmet prekršaja i prijevoznog sredstva kojim je roba prevožena.

Članak 4.

Ministar gospodarstva donijet će propis za provođenje ove uredbe. Tim propisom posebno će se urediti oblik i sadržaj obrazaca za primjenu ove uredbe.

Članak 5.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 004-01/93-01/03

Urbroj: 5030115-93-8

Zagreb, 6. svibnja 1893.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r