Zakoni i propisi - Pravni savjeti 41 07.05.1993 Uredba o privremenom ukidanju carinskih i poreznih povlastica kod uvoza osobnih automobila
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka i. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojediria pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odr'žanoj 6. svibnja 1993. godine donijela

UREDBU

o privremenom ukidanju carinskih i poreznih povlastica kod uvoza osobnih automobila

Članak 1.

Od dana stupanja na snagu ove uredbe do 15. lipnja 1993. gođine prestaje mogućnost uvoza osobnih automobila uz carinske olakšice propisane odredbama članaka 27. i 28. Carinskoga zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92, 61/92 i 26/93) i propisima donijetim za njegovo izvršenje i porezne olakšice, propisane odredbom članka 19. točke 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 36/91, 73/91, 18/92 i 25/93). Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se u slučajevima kad je do dana stupanja na snagu ove uredbe uvoz osobnog automobila za kojeg je nadležni organ izdao rješenje kojim dopušta povlašteni uvoz prijavljen na graničnom prijelazu.

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 331-03/93-01/02

Urbroj: 5030105-93-2

Zagreb, 6. svibnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.