Zakoni i propisi - Pravni savjeti 41 07.05.1993 Rješenje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada Republike Hrvatske na osnovi članka 23. stavka 4. Zakona ožVladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91,14/91, 53A/91 9/92 i 55/92) i članka 3. stavka 1. Uredbe o Uredu za UNPROFOR i Promatračku misiju EZ ("Narodne novine", br. 9/92,19/92 i 61/92) na sjednici 30. travnja 1993. godine donijela je

RJEŠENJE

Imenuje se MILIVOJ TOMAŠ predstojnikom Ureda za UNPROFOR i Promatračku misiju EZ.

Klasa:080-02/93-01/66

Urbroj: 50304/2-93-01

Zagreb, 30. travnja 1993.

Predsjednik

Nikica Vaientić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.