Zakoni i propisi - Pravni savjeti 41 07.05.1993 Rješenje o obliku i temeljnim obilježjima novčanice od 10000 hrvatskih dinara
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na osnovi članka VI. Odluke o uvođenju hrvatskog dinara kao sredstva plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", br: 71/91) ministar financija donosi

RJEŠENJE

o obliku i temeljnim obilježjima novčanice od 10000 hrvatskih dinara

1. Novčanica hrvatskog dinara izdaje se u apoenu od 10000 hrvatskih dinara.

2. Novčanica od 10000 hrvatških dinara je veličine 67 mm x 130 mm.

3. Novčanica od 10000 hrvatskih dinara tiskat će se na bijelom zaštičenom papiru s ugrađenim vodenim znakom i zaštitnom niti, tehnikom reljefnog tiska i linijskog dubokog tiska. Novčan1ca od 10000 hrvatskih dinara izgleda ovako:

1) S lica: zaštitni motivi tiskani su reljefnim tiskom te tehnikom peterobojnog linijskog dubokog tiska. Jedna od boja na licu reflektira se žuto pod ultra ljubičaštim zracima. Obilježja novčanice od 10000 hrvatskih dinara s lica u svemu su ista obilježjima za novčanicu od 5000 hrvatskih dinara iskazanim u Rješenju o obliku i temeljnim obilježjima novčanice od 5000 i 2000 hrvatskih dinara ("Narodne novine", br. 45/92) izuzev u slijedećem: Na lijevoj strani novčanice je na bijeloj površini, u gornjem kutu, oznaka vrijednosti "10000" tiskana reljefnom tehnikom. U lijevom donjem kutu je tiskan znak u obliku slova "X". Unutar vanjske zadebljane stranice znaka otisnuta je oznaka vrijednosti "10000" u negativu, reljefnom tehnikom. Unutar nutarnje stranice znaka otisnute su, u negativu, reljefnom tehnikom dvije paralelne linije. Na donjoj margini gravire tiskan je, u negativu reljefnom tehnikom, u dva retka natpis "DESET TISUĆA"; "HRVATSKIH DINARA". U donjem dijelu novčanice nastavak je višebojne linijske podloge na kojoj je reljefnom tehnikom tiskana oznaka "vrijednosti "10000" i koja završava uz desnu marginu novčanice.

2) S naličja: obilježja novčanice od 10000 hrvatskih dinara s naličja u svemu su ista obilježjima novčanice od 5000 hrvatskih dinara iskazanim u Rješenju o obliku i temeljnim obilježjima novčanice od 5000 i 2000 hrvatskih dinara ("Narodne novine", br. 45/92) izuzev u slijedećem: U gornjem lijevom kutu tiskana je oznaka vrijednosti "10000", a u donjem dijelu novčanice, u dva retka, natpis "DESET TISUĆA"; "HRVATSKIH DINARA". U donjem dijelu novčanice, u istoj ravni otisnut je grb Republike Hrvatske i oznaka vrijednosti "10000". Na naličju novčanice, u donjem dijelu, linijska podloga razdvojena je bijelom trakom koja je vidljiva na lijevoj strani od ruba novčanice do oboda rozete te na desnoj strani od fragmenta spomenika do ruba novčanice. Unutar bijele trake tiskana je u nizu oznaka vrijednosti "10000". Oznake vrijednosti međusobno su odvojene točkom.

4. Na licu novčanice lik Ruđera Boškovića tiskan je u tamno zelenoj boji a tonska podloga u duginim bojama žućkastozelena, zelena, plava i roza. Na naličju novčanice motiv spomenika "Povijest Hrvata" tiskan je u zelenkastosmeđoj boji, a tonska podloga u duginim bojama - žuto, zeleno, ljubičasto i crveno.

5. Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-08/93-01 /32

Urbroj: 513-04/93-01

Zagreb, 4 svibnja 1993.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.