Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 04.05.1993 Pravilnik o odori i oznakama školskih prometnih jedinica i prometnih jedinica mladeži
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 316. stavak 1. točka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92, 5/93 i 26/93), ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o odori i oznakama školskih prometnih jedinica i prometnih jedinica mladeži

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrsta, oblik, broj i tehnički normativi za izradu odore, dopunskih dijelova odore, opreme i odjeće, vrijeme nošenja odore te oznake školskih prometnih jedinica i prometnih jedinica mladeži.

II. ODORA, OPREMA I OZNAKA PRIPADNIKA PROMETNE JEDINICE MLADEŽI

Članak 2.

Pripadnik prometne jedinice mladeži obavlja poslove i zadatke te jedinice odjeven u ljetnu ili zimsku odoru.

Odora muških pripadnika prometne jedinice mladeži sastoji se od kape, jskne i hlača, a ženskih od kape i kostima.

Ljetna odora je bijele a zimska tamno plave boje.

Članak 3.

Uz odoru pripadnik prometne jedinice mladeži opremljen je:

1. bijelim rukavicama,

2. bijelim narukavljem,

3. Prozirnim kišnim ogrtačem sa kapuljačom,

4. opasačem (uz ljetnu odoru plavim, a uz zimsku bijelim ),

5. cipelama (uz ljetnu odoru bijelim, a uz zimsku crnim),

6. uz Ijetnu odoru bijelom majicom, a uz zimsku košuljom olovno plave boje.

6. zviždaljkom

Članak 4.

Pripadnik prometne jedinice mladeži na nadlaktici lijeve ruke ima oznaku od tkanine ušivenu na odori, veličine 10 x 5 centimetara na kojoj je ispisano "PROMETNA JEDINICA MLADEŽI". Na ljetnoj odori oznaka je plave boje sa slovima bijele boje Na zimskoj odori oznaka je bijele a slova plave boje.

III. OBLIK, KROJ I TEHNIČKI NORMATIVI ZA IZRADU ODORE, OPREME I ODJEĆE PRIPADNIKA PROMETNE JEDINICE MLADEŽI

Članak 5.

Oblik i kroj dijelova zimske odore:

1. Kapa je okruglog kroja u obliku kacige, sastavljena od šešt jednakih dijelova pirsmidalnog oblika čiji su vrhovi spojeni presvučenim dugmetom. Obod kape je s prednje strene širok 50mm; sa zadnje 30 mm, a s lijeve i desne strane 25 mm, prošiven je prošivom na svakih 6 mm. Kapa ima s unutarnje strane podstavu. Podbradnik je širine 10 mm, od istog je materijala kao i kapa i podešen je za zakopčavanje kopčom. Rupice na podbradniku obložene su patiniranim materijalom žute boje.

2. Jakna je ravnog kroja dužine do kukova. Gornji dio jakne završava okruglim stojećim ovratnikom širine 30mm a donji pojasnicom širine 80 mm. Na njoj su 4 gajke u obliku klina veličine 40 x 80 mm s vrhom klina okrenutim prema dolje, a ušivene na gornjoj strani pojasnice i prišivene na donjoj strani pojasnice. Jakna ima naramenice širine 45 mm na koje su navučene kožne gajke bijele boje širine 35 mm. Na gornjem dijelu jakne izvana s prednje strane našivena su dva džepa veličine 13 x 15 cm s preklopom. Jakna je s preklopom po dužini podešena za zakopčavanje s pet dugmadi od kojih su četiri prišivena na jednakim razmacima na desnom skutu, a jedno na pojasnici i jednom kopčom prišivenom na desnom skutu jedan centimetar ispod ovratnika. Na lijevom skutu prišivena su četiri dugmeta na jednakim razmacima. Dugmad je patinirana, zlatno-žute boje i okruglog oblika s ovalnim ispupčenjem promjera 18 mm. Dugme na pojasnici uobičajenog je oblika plave boje. Na lijevom je skutu ukrasna bijela peterostruka pletena vrpca, čija su dva kraka u obliku pletenice, koji se s jedne strana zakopčava na dugme ispod lijeve naramenice, a s druge strane, na drugo dugme odozgo na lijevom skutu. Na lijevom rukavu, na 10 cm ispod naramenice, prišivena je oznaka propisana u članku 4. ovoga Pravilnika. Jakna s unutarnje strane ima podstavu.

3. Hlače su blagog trapeznog kroja i imaju s lijeve i desne strane po jedan koso i jedan ravno urezan džep s desne zadnje strane. Nogavice su bez manšeta, na donjem su kraju širine do

26 cm i rubovi su opšiveni štitnikom. Na hlačama oko pojasa izrađene su gajke širine 40 mm. Remen za hlače izrađen je od blank-kože crne boje širine 30 mm s kopčom za zakopčavanje.

4. Kostim se sastoji od jakne i suknje.

Jakna je istog oblika i kroja kao i muška jakna opisana u točki 2. ovog članka sa ušivima u visini grudi dužine 18 cm. sa dugmadi podešenom za zakopčavanje na lijevom skutu.

Suknja je uobičajenog kroja i sastavljena od četiri jednaka dijela. Duga je najviše tri centimetra ispod koljena. Pojasnica je širine 2,5 cm. Suknja s prednje strane ima našivena dva džepa veličine 10 x 12 cm na 2,5 cm od pojasnice i 5 cm od sastava po sredini suknje. Suknja se zakopčava patent - zatvaračem na lijevoj strani dužine 16 cm i dugmetom na pojasnici plave boje.

Članak 6.

Oblik i kroj dijelova ljetne odore:

1. Kapa je okruglog oblika, izrađena od šest dijelova. Gornji dio kape sastavljen je od tri dijela. Obod kape s prednje strane širok je 6,5 cm, a sa zadnje 4,5 cm i prošiven prošivom na svakih jedan cm. Na donjem dijelu kape prišiven je podbradnik širine jedan cm. Muška kapa s lijeve strane na gornjem dijelu iznad pojasnice ima našiven džep veličine 10 x 4,5 cm.

2. Jakna je sa zatvorenim reverima dužine do kukova ravnog kroja s naborima (dva naprijed, dva na poleđini). Jakna ima kratke rukave. Gornji dio jakne završava okruglim stojećim ovratnikom širine 3;5 cm, a donji završava pojasnicom širine 8 cm na kojoj su četiri gajke u obliku klina veličine 4,4 x 8 cm s vrhom klina okrenutim prema dolje, ušivene na gornjoj strani pojasnice i prišivene na njenoj donjoj strani. Jakna ima naramenice širine 5 cm. Na gornjem dijelu s prednje strane jakne izvana su dva našivena džepa veličine 13 x 15 cm s preklopom. Jakna je s preklopom po dužini podešena za zakopčavanje s pet dugmadi od kojih su četiri prišivena na jednakim razmacima na desnom skutu, a jedan na pojasnici i dvije kopče prišivene na ovratniku. Na lijevom skutu prišivena su četiri dugmeta na jednakim razmacima. Dugmad je patinirana, zlatno-žute boje, okruglog oblika s ovalnim ispupčenjem promjera 18 mm. Dugme na pojasnici uobičajenog je oblika bijele boje. Na lijevom rukavu, a 10 cm ispod naramenice prišivena je oznaka propisana u članku 4. ovoga Pravilnika.

3. Hlače su istog oblika i kroja kao i zimske s tim što je remen za hlače izrađen od blank-kože bijele boje.

4. Kostim se sastoji od jakne i suknje.

Jakna je kao i muška jakna opisana u stavku 1. točki 2. ovoga članka s tim da se pet dugmadi, podešenih za zakopčavanje, nalazi na lijevom skutu.

Suknja je uobičajenog kroja dužine najviše 3 cm ispod koljena s četiri ušitka. Pojasnica je širine 2,5 cm. Na pojasnici je prišiveno dugme bijele boje za zakopčavanje. Suknja se zakopčava patent zatvaračem dužine 16 cm, prišivenim ispod dugmeta na pojasnici.

Članak 7.

Kišni prozirni ogrtač s kapuljačom uobičajenog je oblika i kroja izrađen je od tankog najlonskog materijala.

Bijelo narukavlje dužine 20 do 25 cm izrađeno je od sintetićkog prediva s gumicom ušivenom na krajevima.

Opasač s gajkom širine 50 mm izrađen je od blank-kože s mesinganom kopčom na povlačenje. Opasač za zimsku odoru bijele je boje sa žutom kopčom, a za ljetnu odoru opasač je plave boje s bijelom kopčom.

Članak 8.

Rukavice su bijele boje s odvojenim prstima a izrađuju se od sintetičkog prediva.

Zimske cipele crne su boje a izrađuju se od boks kože, iznutra sa lastikom preko rista ili vezicama izvana, kožnim međupotplatom i umetkom za stopala.

Ljetne cipele bijele su boje, a izrađene su kao i zimske cipele.

Čarape za zimsku odoru plave su boje a za ljetnu bijele boje. Izraduju se od pamućnog ili sintetićkog prediva.

Ženske su ćarape svijetlosmeđe boje.

IV. VRIJEME NOŠENJA ODORE I EVIDENCIJA

Članak 9.

Vrijeme nošenja zimske i ljetne odore određuje policijska uprava na čiji je prijedlog organizirana prometna jedinica.

Odora se smije nositi samo za vrijeme obavljanja poslova i zadataka prometne jedinice.

Članak 10.

Tijela općine, odnosno grada Zagreba koja su organizirala prometnu jedinicu brinu se o opskrbljivanju pripadnika ovih jedinica potrebnom odorom, dopunskim dijelovima odore, opremom i odjećom.

Članak 11.

Policijska uprava na čiji je prijedlog organizirana prometna jedinica vodi evidenciju o količinama i vrstama svih dijelova odore, dopunskih dijelova odore, opreme i odjeće.

V. OPREMA PRIPADNIKA ŠKOLSKIH PROMETNIH JEDINICA

Članak 12.

Pripadnik školske prometne jedinice pri obavljanju poslova i zadataka te jedinice opremljen je:

1. bijelim rukavicama,

2. bijelim narukavljem,

3. bijelim opasaćem,

4. bijelom kapom,

5. pločicom "STOP"

Članak 13.

Kapa pripadnika školske prometne jedinice ista je kao i za pripadnika prometne jedinice mladeži.

Opasač je izrađen od bijele blank - kože širine 5 cm i zakopčava se žutom mesinganom kopčom na povlačenje.

Članak 14.

Odredbe članka 10. i 11. ovoga Pravilnika primjenjuju se i na školske prometne jedinice.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o osposobljavanju, uniformi i oznakama pripadnika omladinskih i školskih prometnih jedinica ("Narodne novine", br.12/80) u dijelu koji se odnosi na uniforme, opremu i oznake, oblik, kroj i vrijeme nošenja uniforme pripadnika omladinskih prometnih jedinica i školskih prometnih jedinica.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj : 511-04 -25-888/ 1-1993.

Zagreb, 26. travnja 1993.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.