Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 04.05.1993 Naredba o visini naknade za baždarenje čamaca
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 14. stavka 1. točke b) Zakona o lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništa ("Narodne novine", br. 24/87) ministar pomorstva, prometa i veza donio je

NAREDBU

o visini naknade za baždarenje čamaca

I.

Za baždarenje čamaca radi utvrđivanja njihove zapremnine plaća se naknada koja iznosi dinarsku protuvrijednost njemačke marke (DEM) po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate i to:

1. čamac bez palube DEM

- do 5 metara dužine 13

- od 5 do 7 metara dužine 20

- preko 7 metara dužine 40

2. čamac s kabinom i dijelom palube s kabinom i cijelom palubom ili sa cijelom palubom bez kabine

- do 5 metara dužine 16

- od 5 do 7 metara dužine 27

- od 7 do 9 metara dužine 33

- od 9 do 12 metara dužine 40

- preko 12 metara dužine 54

II.

Novčana sredstva ostvarena naplatom iz točke I. ove naredbe prihodi su Državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se na račun 30100-840-000-6161- Prihodi republičkih organa i organizacija.

III.

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za baždarenje čamca ("Narodne novine", br. 55/92).

IV.

Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01 /93-02/05

Urbroj : 530-01-93-2

Zagreb, 22. travnja 1993.

Zamjenica ministra pomorstva, prometa i veza

dr. Ljerka Mintas Hodak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.