Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 04.05.1993 Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih čamaca
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju odredbe članka 14. stavka 1. točke c) Zakona o lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništa ("Narodne novine", br. 24/87) ministar pomorstva i ministar prometa i veza donijeli su

NAREDBU

o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih čamaca

I.

Za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu onih stranih jahti, športskih jedrilica i športskih čamaca koji nemaju odgovarajuće brodske isprave po propisima svoje zemlje radi izdavanja odobrenja za plovidbu hrvatskim obalnim morem i unutrašnjim plovnim putovima gdje se obavlja međunarodna plovidba, lučka kapetanija odnosno kapetanija pristaništa obavlja preglede za koje se plaća naknada koja iznosi dinarsku protuvrijednost njemačke marke (DEM) po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate, i to:

1. Čamce DEM

a) na vesla ili jedra bez vlastitog porivnog uređaja - do 4 m dužine 15 - od 4 do 5 m dužine 20 - preko 5 m dužine 25

b) sa vlastitim porivnim uređajem - do 3 m dužine 15 - od 3 do 4 m dužine 20 - od 4 do 5 m dužine 25 - od 5 do 7 m dužine 30 - od 7 do 9 m dužine 35 - preko 9 m dužine 40

2. Jahte - do 7 m dužine 35 - od 7 do 9 m dužine 40 - od 9 do 11 m dužine 45 - od 11 do 15 m dužine 50 - preko 15 m dužine 70

II.

Novčana sredstva ostvarena naplatom iz točke I. ove Naredbe prihodi su Državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se na račun broj 30100-840-000-6161 - Prihodi republičkih organa i organizacija.

III.

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti, športskih jedrilica i športskih čamaca ("Narodne novine", br. 55/92). Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/92-02/18

Urbroj : 530-01-92-2

Zagreb, 9. srpnja 1992.

Zamjenica ministra pomorstva, prometa i veza

dr. Ljerka Mintas Hodak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.