Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 04.05.1993 Naredba o određivanju visine naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 14. stavak 2. Zakona o lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništa ("Narodne novine", br. 24/87) ministar pomorstva, prometa i veza donio je

NAREDBU

o određivanju visine naknade za isprave koje izdaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa

I.

1. Cijena isprava koje su ovlaštene izdavati lučke kapetanije i kapetanije pristaništa iznosi dinarsku protuvrijednost njemačke marke (DEM) po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate i to:

- upisni list odnosno brodska svjedodžba 33 DEM

- list očevidnosti za plutajući objekt 20

- popis posade 27

- brodski dnevnik 33

- peljarska iskaznica 13

- svjedodžba o osposobljenosti za određenu službu 4

- svjedodžba o osposobljenosti za određene poslove 4

- pomorska knjižica odnosno brodarska putovnica 17

- dozvola za ukrcanje 13

- svjedodžba o baždarenju čamca 4

- dozvola za plovidbu čamca 7

- izvadak iz upisnika brodova 4

- izvadak iz upisnika čamaca 4

- izvadak o plovidbenom stažu 4

- svjedodžba o položenom stručnom ispitu o osposobljenosti za određenu službu pomorca odnosno brodarca 5

- svjedodžba o položenom stručnom ispitu za ribara 5

- svjedodžba o osposobljenju za voditelja čamca 4

- svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje čamcem do 5 m dužine i 3.66 kW 2

II.

Novčana sredstva ostvarena naplatom iz točke I. ove naredbe prihodi su Državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se na račun broj 30100-840-000-6161 Prihodi republičkih organa i organizacija.

III.

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o određivanju visine naknade za isprave koje izđaju lučke kapetanije i kapetanije pristaništa ("Narodne novine", br. 55/92).

IV

Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/93-02/04

Urbroj: 530-01-93-2

Zagreb, 22. travnja 1993.

Zamjenica ministra pomorstva, prometa i veza

dr. Ljerka Mintas Hodak v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.