Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 04.05.1993 Naredba o određivanju cijene obrasca odobrenja za plovidbu stranih jahti i stranih čamaca namijenjenih razonodi ili športu u obalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju odredbe članka 14. stavak 2. Zakona o lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništa ("Narodne novine", br. 24/87) ministar pomorstva, prometa i veza donio je

NAREDBU

o određivanju cijene obrasca odobrenja za plovidbu stranih jahti i stranih čamaca namijenjenih razonodi ili športu u obalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske.

I.

Cijena obrasca odobrenja (dozvole) za plovidbu stranih jahti i čamaca namijenjenih razonodi ili športu u obalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske, za razdoblje do 7 dana, iznosi dinarsku protuvrijednost njemačke marke (DEM) po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate i to,

                        DEM
a) za čamce
- do 4 metra dužine               10
- od 4 do 5 metara dužine            15
- od 5 do 6 metara dužine            20
- preko preko 6 metara dužine      25
b) za jahte
- do 7 metara dužine              30
- od 7 do 8 metara dužine            40
- od 8 do 9 metara dužine            45
- od 9 do 10 metara dužine           50
- od 10 do 11 metara dužine           60
- od 11 do 12 metara dužine           70
- od 12 do 15 metara dužine           80
- od 15 do 20 metara dužine           100
- od 20 do 30 metara dužine           150
- preko 30 metara dužine            200

II.
Cijena obrasca odobrenja (dozvole) za plovidbu stranih jahti i čamaca namijenjenih razonodi ili športu u obalnom moru, rijekama i jezerima Republike Htvatske, za razdoblje do 14 dana, iznosi dinarsku protuvrijednost njemačke marke (DEM) po srednjem tečaju
                        DEM
a) za čamce
- do 4 metra dužine               18
- od 4 do 5 metara dužine            27
- od 5 do 6 metara dužine            36
- preko 6 metara dužine         45
b) za jahte
- do 7 metara dužine              54
- od 7 do 8 metara dužine            72
- od 8 do 9 metara dužine            81
- od 9 do 10 metara dužine           90
- od 10 do 11 metara dužine           103
- od 11 do 12 metara dužine           126
- od 12 do 15 metara dužine           144
- od 15 do 20 metara dužine           180
- od 20 do 30 metara dužine           270
- preko 30 metara dužne         360

III.
Cijena obrasca odobrenja (dozvole) za plovidbu stranih jahti i čamaca namijenjenih razonodi ili športu u obalnom moru, rijekama ili jezerima Republike Hrvatske, za razdoblje preko 14 dana odnosno do napuštanja obalnog mora, rijeka, jezera i drugog teritor

                        DEM
a) za čamce                   
- do 4 metra dužine               60
- od 4 do 5 metara dužine            90
- od 5 do 6 metara dužine            120
- preko 6 metara dužine         150
b) za jahte
- do 7 metara dužine              180
- od 7 do 8 metara dužine            210
- od 8 do 9 metara dužine            270
- od 9 do 10 metara dužine           300
- od 10 do 11 metara dužine           360
- od 11 do 12 metara dužine           420
- od 12 do 15 metara dužine           480
- od 15 do 20 metara dužine           600
- od 20 do 30 metara dužine           900
- preko 30 metara dužine            1.200

IV.

Obrasci odobrenja (dozvole za plovidbu iz točke I, II. i III. ove naredbe vrijede pod uvjetom da strane jahte odnosno čamci, u razdoblju na koje im je izdano odobrenje (dozvola) za plovidbu, ne napuštaju teritorij odnosno obalno more, rijeke i jezera Republike Hrvatske.

V.

Novčana sredstva ostvarena naplatom iz točaka I, II. i III. ove naredbe prihodi su Državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se na račun broj 30100-840-000-6161Prihodi republičkih organa i organizacija.

VI.

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o određivanju cijene obrasca odobrenja za plovidbu stranih jahti i stranih čamaca namijenjenih razonodi ili sportu u obalnom moru, rijekama i jezerima SFR Jugoslavije, odobrenja za ostavljanje strane jahte odnosno stranog čamca u luci, pristaništu, marini i nautičkom centru radi popravka ili čuvanja i odobrenja za plovidbu jahte upisane u jugoslavenski upisnik brodova ili evidentirane u SFR Jugoslaviji u evidenciji čamaca na kojoj je zapovjednik odnosno voditelj strani državljanin ("Narodne novine", br. 53/88 i 33/89).

VII.

Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01 /93-02/01

Urbroj : 530-01-93-2

Zagreb, 22. travnja 1993.

Zamjenica ministra pomorstva, prometa i veza

dr. Ljerka Mintas Hodak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.