Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 04.05.1993 Podatak o vrijednosti boda za plaćanje naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, pregleda etalona, uzoraka referentnih tvari i mjerila
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Na osnovi točke VIII. stavak 2. Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće -troškova tipnog ispitivanja mjerila, pregleda etalona, uzoraka referentnih tvari i mjerila ("Narodne novine", br. 49/92) objavljuje se

PODATAK

o vrijednosti boda za plaćanje naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, pregleda etalona, uzoraka referentnih tvari i mjerila

U smislu Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova ispitivanja mjerila, pregleda etalona, uzoraka referentnih tvari i mjerila ("Narodne novine", br. 49/92) 1 bod vrijedi 4 HRD. Bod će se obračunavti u smislu točke 1. ovog Podatka od dana objavljivanja u "Narodnim novinama".

Direktor državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo

Aleksandar Čaklović, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.