Zakoni i propisi - Pravni savjeti 39 03.05.1993 Pravilnik o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 316. stavka 2. točke 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 84/92. i 5/93.) ministar pomorstva, prometa i veza u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju vrsta, značenje, oblik, boja, dimenzije i postavljanje prometnih znakova i signalizacije (u daljnjem tekstu: prometni znakovi) na cestama.

Članak 2.

Vrste prometnih znakova su:

1) znakovi opasnosti;

2) znakovi izričitih naredaba;

3) znakovi obavijesti;

4) dopunske ploče, ostali znakovi i oznake;

5) oznake na kolniku i drugim površinama;

6) prometna svjetla i svjetlosne oznake.

Članak 3.

Na prometnom znaku natpisi se ispisuju latiničnim pismom.

Natpisi na znakovima obavijesti ispisuju se, u pravilu, malim slovima.

Članak 4.

Prometni znakovi koji se postavljaju na isti nosač moraju biti istih reflektirajućih svojstava.

Članak 5.

Prometni znakovi postavljaju se s desne strane ceste uz kolnik, u smjeru kretanja vozila.

Ako na mjestu na kojem se postavlja prometni znak prijeti opasnost da ga sudionici u prometu neće na vrijeme primijetiti zbog gustoće prometa ili zbog drugih razloga, prometni se znak iznimno može postaviti i na suprotnoj, lijevoj strani cesta ili iznad kolnika.

Prometni znakovi postavljaju se tako da ne ometaju kretanje vozila i pješaka.

Članak 6.

U prilogu ovog pravilnika otiskani su: legenda boja (prilog 1), crteži slova i brojeva (prilog 2) te dodatni simboli koji se mogu koristiti na znakovima obavijesti i dopunskim pločama (prilog 3) i njegovim su sastavnim dijelom.

Legenda boja (prilog 1) ne odnosi se na oznake na kolniku i drugim površinama (poglavlje 5 ovog pravilnika).

II. PROMETNI ZNAKOVI

1. Znakovi opasnosti

Članak 7.

1) znak "Opasnosti na cesti" (101) označuje blizinu dijela ceste ili mjesta na cesti na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost za koju ovim pravilnikom nije predviđen poseban znak "opasnosti";

Znak 101

2) znak "križanje cesta iste važnosti" (102) označuje blizinu raskrižja cesta, od kojih ni jedna cesta nije cesta s prednošću prolaza;

Znak 102

3) znak "križanje sa sporednom cestom pod pravim kutom" (103), znak "spajanje sporedne ceste pod pravim kutom s lijeve strane" (104a), znak "spajanje sporedne ceste pod pravim kutom s desne strane", znak (104b), znak " spajanje sporedne ceste pod oštrim kutm s lijeve strane"(105a), znak" spajanje sporedne ceste pod oštrim kutm s desne strane"(105b), označuju blizinu raskrižja na kojem se cesta s prednošću prolaza križa odnosno spaja sa sporednom cestom;

Znak 103

Znak 104a

Znak 104b

Znak 105a

Znak 105b

4) znak "zavoj nalijevo" (106a), znak "zavoj nadesno" (106b), znak "dvostruki zavoj ili više uzastopnih zavoja od kojih je prvi nalijevo" (107a), znak "dvostruki zavoj ili više uzastopnih zavoja, od kojih je prvi nadesno" (107b), oznaćuju približavanje zavoju ili zavojima koji su opasni po svojim osobinama ili zbog nedostatka vidljivosti;

Znak 106a

Znak 106b

Znak 107a

Znak 107b,

5) Znak"opasna nizbrdica"(108) i znak"opasna nizbrdica (uspon)"(109) označuje približavanje opasnoj nizbrdici odnosno uzbrdici ako razlika u visini predstavlja neku opasnost koja proistječe iz tih uvjeta;

Znak 108

Znak 109

6) znak "suženje ceste" (110), znak "suženje ceste s desne strane" (111a) i znak "suženje ceste s lijeve strane" (111 b) oznaćuju približavanje sužavanju kolnika koje može biti opasno;

Znak 110

Znak 111a

Znak 111b

7) Znak"neravan kolnik" označuje blizinu dijela ceste na kojem je cesta neravna zbog postojanja opasnih izbočina i ulegnuća kolnika(112), zbog ulegnuća (113) ili zbog blizine opasnog perivoja ceste ili veće izbočine na cesti (114);

Znak 112

Znak 113

Znak 114

8) znak "sklizak kolnik" (115) označuje blizinu dijela ceste na kojem kolnik u određenim atmosferskim uvjetima ili sličnim okolnostima ima sklisku površinu;

Znak 115

9) znak "kamenje pršti" (116) označuje blizinu dijela ceste na kojem se nalazi neuvaljani tučenac ili koji je posut sitnim kamenjem na tvrdoj podlozi te na kojem za druge sudionike u prometu postoji povećana opasnost od prštenja kamenja;

Znak 116

10) znak "odron kamenja" (117) označuje blizinu dijela ceste ns kojem postoji opasnost od kamenja što pada ili od kamenja što se nalazi na cesti;

Znak 117

11) znakovi "nailazak na prometna svjetla" (118) i (119) označuje blizinu križanja ili obilježenog pješačkog prijelaza na kojem je promet upravljan uređajima za davanje prometnim svjetlima;

Znak 118, Znak 119

12) znak "radovi na cesti" (120) označuje blizinu mjesta na kojem se izvode radovi na cesti;

Znak 120

13) znak "promet u oba smjera" (121) označuje mjesto na cesti od kojeg se promet odvija u oba smjera;

Znak 121

14) znak "križanje s kružnim tokom prometa" (122) označuje blizinu raskrižja na kojem se promet odvija kružno;

Znak 122

15) znak "poledica" (123) označuje blizinu dijela ceste na kojem postoji opasnost od neočekivane poledice;

Znak 123

16) znak "prevrtanje ili iskliznuće vozila" (124) označuje blizinu dijela ceste na kojem postoji povećana opasnost od iskliznuća ili prevrtanja vozila;

Znak 124

17) znak "kolona vozila" (125) označuje blizinu dijela ceste na kojem u određenim prometnim uvjetima ili drugim okolnostima postoji opasnost od neočekivane kolone vozila;

Znak 125

18) znak "obilježen pješački prijelaz" (126) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi obilježen pješački prijelaz;

Znak 126

19) znak "djeca na cesti" (127) označuje blizinu mjesta na cesti kojim se djeca češće i u većem broju kreću (naprimjer: ispred škole, vrtića, igrališta i sl.);

Znak 127

20) znak "blizina zrakoplovne piste" (128) označuje dio ceste preko kojeg zrakoplovi prelijeću u niskom letu pri slijetanju odnosno polijetanju;

Znak 128

21) znak "tunel" (129) označuje blizinu tunela na cesti;

Znak 129

22) znak "bočni vjetar" (130) označuje blizinu dijela ceste na kojem često puše jak bočni vjetar;

Znak 130

23) znak "opasnost od požara" (131) označuje područje u kojem postoji povećana opasnost nastanka požara;

Znak 131

24) znak "biciklisti na cesti" (132) označuje blizinu dijela ceste kojim se biciklisti kreću ili blizinu mjesta na kojem biciklisti češće nailaze na cestu s bočne ceste ili biciklističke staze;

Znak 132

25) znak "pokretni most" (133) označuje blizinu mjesta na kojem se na cesti nalazi pokretni most;

Znak 133

26) znak "blizina obale" (134) označuje blizinu mjesta na kojem cesta nailazi na obalu;

Znak 134

27) znak "tramvajska pruga" (135) označuje blizinu mjesta na kojem cesta prelazi preko tramvajske pruge u razini

Znak 135

28) znak "životinje na cesti" (136) označuje mjesto na kojem domaće životinje pod nadzorom prelaze preko ceste ili prolaze uzduž ceste;

Znak 136

29) znak "divljač na cesti" (137) označuje posebno opasna mjesta na kojima divljač (papkari) često prelazi preko ceste;

Znak 137

30) znak "prijelaz ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima" (138) označuju blizinu prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koja je osigurana branicima ili polubranicima;

Znak 138

31) znak "prijelaz ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika" (139) označuje blizinu prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koja nije osigurana branicima ili polubranicima;

Znak 139

32) znak "Andrijin križ" (140a) i (140b) označuje mjesto na kojem cesta prelazi preko željezničke pruge u razini bez branika ili polubranika s jednim kolosijekom odnosno (141a) i (141b) s dva ili više kolosijeka;

Znak 140a

Znak 140b

Znak 141a

Znak 141b

33) znak"približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima" (142) označuje udaljenost do prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koji je osiguran branicima ili polubranicima;

Znak 142

34) znak "približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika" (143) označuje udaljenost do prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koja nije osigurana branicima ili polubranlcima;

Znak 143

Simboli na znakovima opasnosti od 103 do 107 mogu biti različiti, što ovisi o konkretnoj situaciji na cesti.

Simboli na znakovima opasnosti 117 (odron kamenja) i 130 (bočni vjetar) mogu, s obzirom na smjer odakle prijeti opasnost, biti okrenuti na drugu stranu.

Članak 8.

Znakovi opasnosti imaju oblik istostraničnog trokuta čija se jedna stranica nalazi u vodoravnom položaju, a vrh nasuprot njoj okrenut je prema gore.

Članak 9.

Osnovna je boja znakova opasnosti žuta, a rubovi trokuta su crveni.

Simboli na znakovima opasnosti crne su boje.

Članak 10.

Duljina stranice istostraničnog trokuta znaka opasnosti iznosi:

1) na autocestama i cestama namijenjenim išključivo za promet motornim vozilima i na magistralnim cestama - 120 cm;

2) na regionalnim cestama i glavnim gradskim prometnicama - 90 cm;

3) na svim ostalim cestama i gradskim prometnicama - 60 cm;

4) kad se upotrebljavaju kao umetnuti znakovi - 40 cm.

Na cestama iz točke 2. stavka 1. ovog članka mogu se prema potrebi postavljati i znakovi opasnosti čija stranica trokuta iznosi 120 cm, a na cestama iz točke 3.stavka 1. ovog članka i znakovi opasnosti čija stranica trokuta iznosi 90 cm.

Članak 11.

Veličina simbola na znakovima opasnosti mora biti razmjerna veličini znaka, a simbol tako nacrtan da se može lako raspoznati.

Članak 12.

Oblikom, bojom ili dimenzijom odstupaju od odredaba čl. 8. do 10. ovog pravilnika ovi znakovi opasnosti:

1) oblikom:

a) znakovi 140a, 140b i 141a, 141b (Andrijin križ) koji, imaju oblik jednog odnosno dvaju prekriženih krakova;

b) znakovi 142 (približavanje prijelazu ceste preko žeIjezničke pruge s branicima ili polubranicima) i 143 (približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika) koji imaju oblik pravokutnika, čiju osnovicu čini kraća stranica;

2) bojom:

a) simboli znakova 118 i 119 (nailazak na prometna svjetla) koji imaju po uspravnoj osi crveno svjetlo gore, žuto u sredini, zeleno dolje, a po vodoravnoj osi crveno svjetlo lijevo, žuto u sredini i zeleno desno;

b) na znaku 131 (opasnost od požara) simbol šibice je bijele boje, a simbol vatre crvene boje;

3) dimenzijom:

a) znakovi 140a, 140b i 141a, 141b (Andrijin križ) koji imaju krakove dužine 120 cm i širine 12 cm;

b) znakovi 142 (približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge s branicima i polubranicima) i 143 (približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika i polubranika), čija je jedna strana pravokutnika dužine 100 cm, druga strana pravokutnika dužine 30 cm, a kose pruge na znaku širine 8 cm postavljene su pod kutom 30.

2. Znakovi izričitih naredaba

Članak 13.

Znakovi izričitih naredaba stavljaju do znanja sudionicima u prometu na cesti - zabrane, ograničenja i obveze.

Članak 14.

Znakovi izričitih naredaba koji sudionicima u prometu na cesti stavljaju do znanja zabrane i ograničenja jesu;

1) Znak "križanje s cestom s prednošću prolaska" (201) označuje blizinu križanja na kojem vozač mora dati prednost svim vozilima koja se kreću cestom na koju on nailazi;

Znak 201

2) znak "obavezno zaustavljanje" (202) označuje mjesto pred ulazom u raskrižje na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svim vozilima koja se kreću cestom na koju on nailazi ili označuje mjesto ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svim vozilima koja se kreću željezničkom prugom na koju on nailazi;

Znak 202

3) znak "zabrana prometa oba smjera" (203) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet svim vozilima u oba smjera;

Znak 203

4) znak "zabrana prometa u jednom smjeru" (204) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima iz smjera prema kojem je okrenut znak;

Znak 204

5) znak "zabrana prometa za sva vozila na motorni pogon osim za motocikle bez bočne prikolice i mopede" (205) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet svim vozilima na motorni pogon, osim motociklima bez prikolice i mopedima;

Znak 205

6) znak "zabrana prometa za autobuse" (206) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet autobusima;

Znak 206

7) znak "zabrana prometa za teretne automobile" (207) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet teretnim automobilima;

Ako je znaku iz stavka 1. ove točke dodana dopunska ploča na kojoj je zadana najveća dopuštena masa, zabrana važi samo za one teretne automobile čija najveća dopuštena masa premašuje označenu;

Znak 207

8) znak "zabrana prometa za cisterne" (208) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet voziima koja prevoze tvari koje mogu zagaditi vodu;

Znak 208

9) znak "zabrana prometa za vozila koja prevoze eksploziv ili neke lako zapaljive tvari" (209) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima koja prevoze eksploziv ili neke lako zapaljive tvari;

Znak 209

10) znak "zabrana prometa za vozila koja prevoze opasne tvari" (210) označuje cestu odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima koja prevoze opasne tvari;

Znak 210

11) znak "zabrana prometa za sva vozila na motorni pogon koja vuku priključno vozilo" (211) označuje cestu odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet za sva vozila na motorni pogon koja vuku priključno vozilo;

Znak 211

12) znak "zabrana prometa za teretne automobile na motorni pogon koja vuku priključno vozilo" (212) označuje cestu odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet za teretne automobile koja vuku priključno vozilo;

Znak 212

13) znak "zabrana prometa za traktore"(213) označuje cestu odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet traktorima;

Znak 213

14) znak "zabrana prometa za motocikle" (214) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet motociklima i motornim vozilima na tri kotača;

Znak 214

15) znak "zabrana prometa za mopede" (215) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet za mopede s dva ili tri kotača;

Znak 215

16) znak "zabrana prometa za bicikle" (216) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za bicikle;

Znak 216

17) znak "zabrana prometa za mopede i bicikle" (217) označuje cestu odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet mopedima i biciklima;

Znak 217

18) znak "zabrana prometa za zaprežna vozila" (218) označuje cestu odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet zaprežnim vozilima;

Znak 218

19) znak "zabrana prometa za ručna kolica" (219) označuje cestu odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet za ručna kolica;

Znak 219

20) znak "zabrana prometa za sva vozila na motorni pogon" (220) označuje cestu odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet svim vozilima na motorni pogon;

Znak 220

21) znak "zabrana prometa za pješake" (221) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjeno kretanje pješaka;

Znak 221

22) znak "zabrana prometa za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu" (222) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima, čija ukupna širina prelazi širinu označenu na znaku;

Znak 222

23) znak "zabrana prometa za vozila čija ukupna visina premašuje određenu visinu" (223) označuje cestu odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima čija ukupna visina premašuje visinu označenu na znaku;

Znak 223

24) znak "zabrana prometa za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu" (224) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima čija ukupna masa premašuje masu označenu na znaku;

Znak 224

25) znak "zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje" (225) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima s osovinskim pritiskom većim od opterećenja označenog na znaku;

Znak 225

26) znak "zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određenu dužinu" (226) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima čija ukupna dužina premašuje dužinu naznačenu na znaku;

Znak 226

27) znak "najmanja udaljenost između vozila" (227) označuje najmanju udaljenost između vozila u kretanju koje se vozači moraju pridržavati;

Znak 227

28) znak "zabrana skretanja ulijevo" (228) označuje križanje na kojem je skretanje ulijevo zabranjeno;

Znak 228

29) znak "zabrana skretanja udesno" (229) označuje križanje na kojem je skretanje udesno zabranjeno;

Znak 229

30) znak "zabrana polukružnog okretanja" (230) označuje mjesto na kojem je zabranjeno polukružno okretanje;

Znak 230

31) znak "ograničenje brzine" (231) označuje cestu odnosno dio ceste kojim se vozila ne smiju kretati brzinom (u km/h) većom od označene na znaku.

Ako je znaku iz stavka I. ove točke pridodana dopunska ploča s naznakom mase vozila (npr. 5t), označeno ograničenje brzine odnosi se samo na vozila čija najveća dopuštena masa prelazi naznačenu;

Znak 231

32) znak "zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon osim motocikla bez prikolice" (232) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjeno pretjecanje svih motornih vozila osim motocikla bez prikolice i mopeda;

Znak 232

33) znak "zabrana pretjecanja za teretne automobile" (233) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem je zabranjeno teretnim automobilima, čija najveća dopuštena masa premašuje 3,5 t, pretjecanje drugih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda;

Ako je znaku iz stavka 1. ove točke dodana dopunska ploča na kojoj je naznačena druga najveća dopuštena masa (npr. 5t), zabrana važi samo za one teretne automobile čija najveća dopuštena masa premašuje naznačenu;

Znak 233

34) znak "zabrana prolaska bez zaustavljanja-carinarnica" (234) označuje blizinu carinarnice gdje se vozilo mora zaustaviti.

Riječi ispisane na znaku su "CARINA-DOUANE" ;

Znak 234

35) znak "zabrana prolaska bez zaustavljanja-policija" (235) označuje blizinu policije gdje se vozilo mora zaustaviti.

Riječi ispisane na znaku su "STOP-POLICIJA";

Znak 235

36) znak "zabrana prolaska bez zaustavljanja-cestarina" (236) označuje blizinu mjesta gdje se vozilo mora zaustaviti zbog naplate cestarine. Taj se znak može upotrijebiti za označavanje blizine drugih mjesta na kojima se vozilo mora zaustaviti. U tom slučaju rijeći ispisane na znaku "CESTARINA-PEAGE" (236) zamjenjuju se odgovarajućim natpisom koji označuje razlog obveze zaustavljanja;

Znak 236

37) znak "zabrana davanja zvučnih znakova" (237) označuje cestu odnosno dio ceste na kojem se uređajem na vozilu ne smiju davati zvučni znakovi, osim u slučaju neposredne opasnosti;

Znak 237

38) znak "prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera" (238) označuje zabranu stupanja vozila na uski dio ceste prije nego što tim dijelom, prijeđu vozila iz suprotnog smjera;

Znak 238

39) znak "zabrana zaustavljanja i parkiranja" (239) označuje stranu ceste na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila;

Znak 239

40) znak "zabrana parkiranja" (240) označuje stranu ceste na kojoj je zabranjeno parkiranje vozila;

Znak 240

41) znak "izmjenično parkiranje" (241) označuje dio ceste na kojem je zabranjeno parkiranje u neparne dane;

Znak 241

42) znak "izmjenično parkiranje" (242) naznačuje dio ceste na kojem je zabranjeno parkiranje u parne dane;

Znak 242

Znakovima 239 i 240 može se dodati dopunska ploča s naznakom:

1) dana u tjednu odnosno mjesecu i vremena tijekom dana na koje se zabrana odnosi;

2) najdužega dopuštenog trajanja zaustavljanja odnosno parkiranja;

3) kategorije vozila na koje se zabrana odnosi;

Simboli na znakovima zabrana odnosno ograničenja 222, 223, 224, 225, 226, 227 i 231 dani su radi primjera, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.

Članak 15.

Znakovi izričitih naredaba koji sudionicima u prometu na cesti stavljaju do znanja obveze jesu:

1) znak "najmanja dopuštena brzina" (250) označuje cestu odnosno dio ceste na kojoj se vozila u normalnim uvjetima moraju kretati najmanje onom brzinom (u km/h) koja je naznačena na znaku;

Znak 250

2) znak "zimska oprema" (251) naznačuje dio ceste na kojem motorna vozila, osim motocikla, moraju imati propisanu zimsku opremu u zimskim uvjetima;

Znak 251

3) znak "biciklistička staza" (252) označuje stazu kojom se moraju kretati bicikli i mopedi, a zabranjeno je kretanje drugim vozilima;

Znak 252

4) znak "pješačka staza" (253) označuje posebno izgrađenu pješačku stazu kojom se pješaci moraju kretati, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu;

Znak 253

5) znak "pjašačka i biciklistička staza" (254) označuje posebno izgrađenu stazu kojom se pješaci i biciklisti moraju kretati, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu;

Znak 254

6) znak "staza za jahače" (255) označuje stazu kojom se moraju kretati jahači, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu;

Znak 255

7) znakovi "obvezan smjer" (256), (257), (258), (259), (260) i (261) označuju smjerove kojima se vozila moraju kretati;

Znak 256

Znak 257

Znak 258

Znak 259

Znak 260

Znak 261

8) znakovi "dopušteni smjerovi" (262), (263) i (264) označuju smjerove u kojima se vozila smiju kretati;

Znak 262

Znak 263

Znak 264

9) znakovi "obvezno obilaženje s desne strane" (265), "obvezno obilaženje s lijeve strane" (266) i "kružni tok prometa" (267) označuju kolnik odnosno dio kolnika kojim se vozila moraju kretati pri obilaženju pješačkih otoka, otoka za usmjeravanje prometa i drugih objekata na kolniku;

Znak 265

Znak 266

Znak 267

Članak 16.

Znakovi izričitih naredaba imaju oblik kruga osim znakova 201 (križanje s cestom s prednošću prolaza) i 202 (obvezno zaustavljanje).

Članak 17.

Osnovna boja znakova zabrane odnosno ograničenja je žuta, a osnovna boja znakova obveze plava. Simboli i natpisi na znakovima zabrane odnosno ograničenja crne su boje, a na znakovima obveza bijele. Rub kruga i kose pruge na znakovima izričitih naredaba na kojima postoje, crvene su boje.

Članak 18.

Promjer kruga znakova izričitih naredaba mora iznositi;

1) na autocestama, cestama namijenjenima isključivo za promet motornim vozilima i magistralnim cestama - 90 cm;

2) na regionalnim cestama i glavnim gradskim prometnicama - 60 cm;

3) na ostalim cestama i gradskim prometnicama - 40 cm ;

4) kad se upotrebljavaju kao umetnuti znakovi - 30 cm.

Na cestama iz točke 2. stavka 1. ovog članka mogu se, prema potrebi, postaviti i znakovi izričitih naredaba čiji promjer kruga iznosi 90 cm, a na cestama iz točke 3. stavka 1. ovog članka - i znakovi izričitih naredaba čiji promjer kruga iznosi 60 cm.

Članak 19.

Kose pruge na znakovima izričitih naredaba moraju biti položene pod kutom od 45 stupnjeva prema vodoravnoj ravnini.

Članak 20.

Oblikom, bojom i simbolom ili dimenzijom odstupaju od čl.16. do 18. ovog pravilnika ovi znakovi izričitih naredaba:

1 ) oblikom :

a) znak 201 (križanje s cestom s prednošću prolaza) koji ima oblik istostraničnog trokuta, čija je jedna stranica postavljena vodoravno, a vrh nasuprot njoj okrenut prema dolje;

b) znak 202 (obvezno zaustavljanje) koji ima oblik pravilnog osmerokuta.

2) bojom i simbolom:

a) znak 202 (obvezno zaustavljanje) koji ima osnovu crvene boje, a rub i simbol "STOP" bijele boje;

b) simbol znaka 208 (zabrana prometa za cisterne) koji je crvene boje, osovina s kotačima odnosno osovina vozila crne boje, a dvije valovite crte plave su boje;

c) simbol znaka 209 (zabrana prometa vozilima koja prevoze eksploziv ili neke lakozapaljive tvari) i znaka 210 (zabrana prometa vozilima koja prevoze opasne tvari) koji su crvene boje, a osovina vozila i kotači crne boje;

d) simbol znaka 214 (zabrana prometa za motocikle) koji može biti u obliku motornog vozila na tri kotača;

e) simbol znaka 215 (zabrana prometa za mopede) koji može biti i u obliku vozila na motorni pogon na tri kotača;

f) simbol znaka 238 8prednost prolaza vozila iz suprotnog smjera) koji ima strelicu koja označava zabranjen smjer - crvene boje;

g) znak 239 (zabrana zaustavljanja i parkiranja) i znak 240 (zabrana parkiranja) koji ima osnovnu boju plavu;

h) znak 241 i znak 242 (izmjenično parkiranje) koji imaju osnovnu boju plavu, a simbol bijele boje.

3) dimenzijom:

a) znak 201 (križanje s cestom s prednošću prolaza) koji ima stranicu dužine 90 cm, a iznimno dužine 60 cm;

b) visina slova znaka 202 (obvezno zaustavljanje) koja iznosi jednu trećinu visine znaka.

3. Znakovi obavijesti

Članak 21.

Znakovi obavijesti daju sudionicima u prometu potrebne obavijesti o cesti kojom se kreću, nazivima mjesta kroz koje cesta prolazi i udaljenosti do tih mjesta, prestanku važenja znakova izričitih naredaba te druge obavijesti koje im mogu koristiti.

Članak 22.

1 ) znak "prednost prolaza prema vozilima iz suprotnog smjera" (301) obavještava vozača da na uskom prolazu ima pravo prednosti prema vozilima koja dolaze iz suprotnog smjera. Kad se upotrijebi znak 301, na prilazu uskom prolazu iz suprotnog smjera mora biti postavljen znak 238;

Znak 301

2) znak "obilježen pješački prijelaz" (302) označuje mjesto na kojem se nalazi obilježen pješački prijelaz;

Znak 302

3) znak "djeca na cesti" (303) označuje mjesto na cesti kojim se djeca češće i u većem broju kreću (naprimjer: ispred škole, vrtića, igrališta i sl.);

Znak 303

4) znak "podzemni ili nadzemni pješački prolaz" (304) označuje mjesto na kojem se nalazi podzemni ili nadzemni pješački prolaz;

Znak 304

5) znak "cesta s jednosmjernim prometom" (305a) i (305b) obavještavaju sudionike u prometu o jednosmjernoj cesti. Rijeć "jedan smjer" mogu biti ispisane na strelici tog znaka;

Znak 305a

Znak 305b

6) znak "dopušteno obilaženje" (306) označuje kolnik ili dio kolnika kojim se vozila mogu kretati pri obilaženju pješačkih otoka, otoka za usmjeravanje prometa i drugih objekata na kolniku;

Znak 306

7) znak "cesta s prednošću prolaska" (307a) označuje cestu ili dio ceste na kojem vozila imaju prednost prolaska prema vozilima koja se kreću cestama što se križaju s tom cestom odnosno dijelom ceste;

Znak 307a

8) znak "završetak ceste s prednošću prolaska" (307b) označuje mjesto na kojem se završava cesta ili dio ceste s prednošću prolaska;

Znak 307b

9) znak "obilježen prijelaz biciklističke staze" (308) označuje mjesto na kojem se nalazi obilježen prijelaz biciklističke staze;

Znak 308

10) znak "prestanak zabrane pretjecanja svih vozila na motorni pogon osim mopeda" (309) označuje mjesto odakle prestaje zabrana pretjecanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda;

Znak 309

11) znak "prestanak zabrane pretjecanja za teretne automobile" (310) označuje mjesto na kojem prestaje zabrana pretjecanja teretnim automobilima;

Znak 310

12) znak "prestanak ograničenja brzine" (311a) označuje mjesto odakle prestaje ograničenje brzine, a znak "prestanak najmanje dopuštene brzine" (311b) označuje mjesto na kojem prestaje propisana najmanje dopuštena brzina;

Znak 311a

Znak 311b

13) znak "prestanak zabrane davanja zvučnih znakova" (312) označuje mjesto na kojem prestaje zabrana davanja zvučnih znakova;

Znak 312

14) znak "prestanak svih zabrana" (313a), znak "prestanak obvezne upotrebe zimske opreme" (313b), znak "završetak biciklističke staze" (313c), znak "završetak pješačke staze" (313d) i znak "završetak staze za jahače" (313e) označuju mjesta na cesti na kojima prestaju vrijediti odgovarajuće zabrane koje su prije tog mjesta uspostavljene prometnim znakovima postavljenim na toj cesti;

Znak 313a

Znak 313b

Znak 313c

Znak 313d

Znak 313a

15) znak "zona u kojoj je ograničena brzina" (314a) označuje područje, tj. zonu kojom se vozila ne smiju kretati brzinom (u km/h) većom od one što je označena na znaku;

Znak 314a

16) znak "kraj zone u kojoj je ograničena brzina" (314b) označuje mjesto na kojem prestaje ograničenje brzine;

Znak 314b

17) znak "pješačka zona" (315a) označuje područje koje je namijenjeno kretanju pješaka, a zabranjeno je za kretanje vozila na motorni pogon;

Znak 315a

18) znak "kraj pješačke zone" (315b) označuje mjesto na kojem prestaje zabrana kretanja za vozila na motorni pogon;

Znak 315b

19) znak "područje smirenog prometa" (316a) označuje mjesto u naselju na kojem se ulazi u područje u kojem se ne smije voziti brže od brzine hoda pješaka jer je dječja igra svugdje dopuštena;

Znak 316a

20) znak "kraj područja smirenog prometa" (316b) označuje mjesto na kojem se izlazi iz područja smirencg prometa;

Znak 316b

21) znak "zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja" (317a) označuje mjesto u naselju iz kojeg se ulazi u zonu u kojoj je provedeno opće ograničenje trajanja parkiranja na određeno vrijeme, bez obzira plaća li se za parkiranje na određeno vrijeme naknada ili ne.

Znaku 317a može biti dodana dopunska ploča na kojoj će se označiti dani ili sati za koje ograničenje vrijedi;

Znak 317a

22) znak "kraj zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja" (317b) označuje mjesto u naselju na kojem se izlazi iz zone u kojoj je provedeno opće ograničenje trajanja parkiranja na određeno vrijeme;

Znak 317b

23) znak "brzina koja se preporučuje" (318a) označuje brzinu koja se preporučuje na određenom dijelu ceste;

Znak 318a

24) znak "prestanak preporučene brzine" (318b) označuje mjesto na kojem prestaje preporučena brzina;

Znak 318b

25) znak "školska patrola" (319) obavještava vozače o blizini mjesta ili mjestu na kojem pripadnici školske prometne jedinice osiguravaju prijelaz djece preko kolnika ili obilježenog pješačkog prijelaza;

Znak 319

26) znak "bolnica" (320) označuje blizinu bolnice i upozorenje vozaču da svojim vozilom ne stvara suvišnu buku;

Znak 320

27) znak "stanica za prvu pomoć" (321) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi stanica za prvu pomoć;

Znak 321

28) znak "policijska stanica" (322) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi policijska stanica;

Znak 322

29) znak "parkirališe" (323a) i "garaža" (323b) označuje prostor koji je određen ili posebno uređen za parkiranje vozila odnosno garažiranje vozila.

Na znaku 323a ili na dopunskoj ploči može se odgovarajućim simbolima ili natpisima označiti način parkiranja, smjer u kojem se nalazi parkiralište, udaljenost u metrima do parkirališta, kategorije vozila kojima je parkiralište namijenjeno, a i eventualno vremensko ograničenje parkiranja;

Znak 323a

Znak 323b

30) znak "telefon" (324) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi telefonska govornica;

Znak 324

31) znak "benzinska stanica" (325a) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi benzinska stanica;

Znak 325a

32) znak "benzinska stanica s bezolovnim benzinom "(325b) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi bezinska stanica s bezolovnim benzinom;

Znak 325b

33) znak "informacija" (326) označuje blizinu mjesta ili mjesto u kojem se mogu dobiti turističke obavijesti;

Znak 326

34) znak "hotel ili motel" (327) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi hotel odnosno motel.

Na dijelu znaka ispod bijelog polja može se upisati riječ "hotel" ili "motel" i naziv, ovisno o vrsti ugostiteljskog objekta koji se označuje;

Znak 327

35) znak "restoran" (328) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi restauracija;

Na dijelu znaka ispod bijelog polja može se upisati riječ "restoran" i naziv, ovisno o vrsti ugostiteljskog objekta koji se označuje;

Znak 328

36) znak "pitka voda" (329) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi pitka voda;

Znak 329

37) znak "stajalište autobusa" (330a) označuje mjesto na kojem se nalazi stajalište autobusa;

Znak 330 a

38) znak "stajalište tramvaja" (330b) označuje mjesto na kojem se nalazi stajalište tramvaja;

Znak 330 b

39) znak "Taxi" (330c) označuje mjesto na kojem se nalazi taxi stajalište;

Znak 330 c

40) znak "aerodrom" (331) označuje blizinu zračne luke ili mjesto zračne luke;

Znak 331

41) znak "luka-pristanište" (332a) i (332b) označuju blizinu luke, pristaništa odnosno trajekta ili mjesto u kojem se nalazi luka, pristanište odnosno trajekt;

Znak 332a

Znak 332b

42) znak "marina" (333) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi luka za sportska i turistička plovila;

Znak 333

43) znak "kavana" (334) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi kavana;

Znak 334

44) znak "teren uređen za izletnike" (335) označuje blizu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi teren uređen za izletnike;

Znak 335

45) znak "teren za kampiranje pod šatorima" (336a), "teren za kampiranje u prikolicama" (336b) i "teren za kampiranje pod šatorima i u prikolicama" (336c) označuje blizinu terena ili teren uređen za kampiranje pod šatorima, boravak u prikolicama ili i pod šatorima, i u prikolicama;

Znak 336a

Znak 336b

Znak 336c

46) znak "planinarski dom" (337) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi planinarski dom;

Znak 337

47) znak "vatrogasna služba" (338) označuje blizinu mjesta ili mjesto u kojem se nalazi služba za gašenje požara;

Znak 338

48) znak "vozilo za pomoć na cesti" (339) označuje blizinu mjesta ili mjesto u kojem se nalazi služba za pružanje pomoći u slučaju kvara na vozilu;

Znak 339

49) znak "radionica za popravak vozila" (340) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi radionica za popravak vozila;

Znak 340

50) znak "praonica vozila" (341) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi servis za pranje vozila;

Znak 341

51) znak "radio postaja" (342) označuje područje čujnosti radio-postaje čiji su naziv i frekventno područje upisani na znaku;

Znak 342

52) znak "rijeka" (343) označuje ime rijeke preko koje cesta prelazi;

Znak 343

53) znak "cestovni objekt" (344a i 344b) označuje naziv cestovnog objekta od posebnog značenja (tunel, vijadukt i sl );

Znak 344a

Znak 344b

54) znak "planinski prijevoj" (345) označuje planinski prijevoj s nadmorskom visinom;

Znak 345

55) znak "autocesta" (346a) označuje mjesto odakle počinje autocesta;

Znak 346a

56) znak "završetak autoceste" (346b) označuje mjesto na kojem se završava autocesta;

Znak 346b

57) znak "cesta namijenjena isključivo za promet motornih vozila" (347a) označuje mjesto od kojeg počinje cesta namijenjena isključivo za promet motornih vozila;

Znak 347a

58) znak "završetak ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila" (347b) označuje mjesto na kojem završava cesta namijenjena isključivo za promet motornih vozila;

Znak 347b

59) znak "naziv naseljenog mjesta" (348a) označuje naziv mjesta (naselja) u koje ulazi cesta i granicu od koje počinje to mjesto;

Znak 348 a

60) znak "završetak naseljenog mjesta" (348b) označuje mjesto na kojem završava naselje kroz koje prolazi cesta, a znak (348c) označuje nijesto na kojem završava jedno naselje, a počinje sljedeće naseljeno mjesto;

Znak 348b

Znak 348c

61) znak "putokaz" (349a) i (349b) označuje mjesto, karakterističan objekt ili sadržaj u koji upućuje cesta na kojoj je postavljen putokaz.

Ako se na putokaz upisuje i broj ceste koja se njime označuje, broj se upisuje na strani suprotnoj od strelice i odvaja se na putokazu od drugih natpisa crtom.

Na putokazu mogu biti ispisana najviše dva naziva mjesta, i to jedan ispod drugoga, te udaljenost mjesta u koje vodi cesta, izražena u kilometrima;

Znak 349a

Znak 349b

62) znak "putokaz za zračnu luku" (350) označuje smjer ceste prema zračnoj luci;

Znak 350

63) znak "putokaz prema prostoru za kampiranje" (351) označuje smjer i udaljenost prostora za kampiranje;

Znak 351

64) znak "putokaz za planinarski dom" (352) oznaćuje smjer i udaljenost mjesta na kojem se nalazi planinarski dom;

Znak 352

65) znak "broj ceste" (353) označuje broj ceste;

Znak 353

66) znak "kilometraža ceste" (354) označuje kilometar ceste na kojoj je znak postavljen;

Znak 354

67) znak "broj međunarodne ceste" (355) označuje broj međunarodne ceste ;

Znak 355

68) znak "putokaz obilaska" (356a), (356b) i (356c) označuju smjer privremenog obilaska;

Znak 356a

Znak 356b

Znak 356c

69) znak "slijepa cesta" (357) označuje blizinu i položaj ceste koji nema izlaza (slijepa cesta).

Položaj simbola u znaku treba odgovarati položaju slijepe ceste prema cesti na kojoj se postavlja taj znak;

Znak 357

70) znak "smjer kretanja vozila koje namjerava skrenuti ulijevo na križanju na kojem je skretanje ulijevo zabranjeno" (358) označuje cestu kojom se vozilo mora kretati ako namjerava skrenuti ulijevo na sljedećem križanju na kojem je skretanje ulijevo zabranjeno;

Znak 358

71) znakovi "prestrojavanje vozila" (359a) i "prestrojavanje vozila s nazivima naseljenih mjesta" (359b) označuju prethodnu obavijest vozaču radi prestrojavanja na križanju na cestama s više prometnih traka.

Simboli na znakovima 359a i 359b trebaju odgovarati stvarnom stanju broja prometnih traka i načinu prestrojavania na njima.

Na znaku mogu biti ispisani i nazivi mjesta (359b).

Znak 359a

Znak 359b

72) znak "raskrižje" (360a) i (360b) označuje medusobni položaj, smjerove cesta te nazive mjesta do kojih vode ceste što se križaju, a i brojeve cesta i brojeve međunarodnih cesta;

Položaj strelica mora odgovarati položaju prometnica na terenu.

Znak 360a

Znak 360b

73) znak "predputokaz" (361) označuje smjer kretanja do naseljenih mjesta;

Znak 361

74) znak "putokazna ploča" (362) označuje smjer ceste za naseljeno mjesto ispisano na znaku. Znak može imati najviše tri polja,za označavanje smjerova kretanja. Kad se znak postavlja iznad kolnika (na portal), svako se polje postavlja kao poseban znak iznad prometnih trakova na koje se znak odnosi;

Znak 362

75) znak "najava naseljenog mjesta" (363) označuje nailazak i udaljenost do prvog naseljenog mjesta ispisanog na znaku;

Znak 363

76) znak "predputokaz" (364a) i (364b) na autocesti označuje pravac kretanja do naseljenih mjesta ispisanih na znaku.

Položaj strelica mora odgovarati položaju prometnica na terenu;

Znak 364a

Znak 364b

77) znak "predputokaz za izlaz" (365) koji na autocesti označuje pravac kretanja do naseljenih mjesta ispisanih na znaku.

Znak 365

78) znak "putokaz za prestrojavanje iznad preometnih traka" (366a) i (366b) koji na autocesti i cesti s križanjima u više razina označava pravac kretanja do naseljenih mjesta ispisanih na znakovima;

Znak 366a

Znak 366b

79) znak "potvrda smjera" (367) označuje potvrdu smjera kretanja nakon prolaza križanja.

Znak sadrži naziv mjesta i udaljenost izraženu u km do mjesta u koje vodi cesta na kojoj je znak postavljen.

Na znaku može biti ispisano najviše pet naziva mjesta te udaljenost u km do tih mjesta;

Znak 367

80) znak "ploča za označavanje izlaza" (368) označuje mjesto izlaska s autoceste;

Znak 368

81) znak "odmorište" (369) označuje mjesto na kojem se nalazi odmorišna postaja za odmor putnika.

Na znaku se nalaze simboli sadržaja odmorišne postaje.

Znak 369

82) znak "zabrana ulaska određenih kategorija vozila na autocestu ili cestu namijenjenu isključivo za promet motornih vozila" (370) označuje kojim kategorijama vozila i sudionika u prometu je zabranjeno kretanje autocestom ili cestom namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila

Znak 370

83) znak "obavijest o naplati cestarine" (371) označuje nailazak na objekt za naplatu cestarine;

Znak 371

84) znak "preporučena brzina" (372) označuje donju i gornju granicu područja preporučljive brzine vožnje na određenoj dionici autoceste;

Granice brzine vožnje ispisuju se u km/h;

Znak 372

85) znak "cestarina" (373), postavljen iznad prometnih traka, označuje nailazak na objekt za naplatu cestarine;

Znak 373

86) znak "prijelaz na kolničku traku iz suprotnog smjera" (374) označuje najavu prijelaza na kolničku traku suprotnog smjera;

Znak 374

87) znak "smjer obilaska" (375) označuje smjer obilaska preko naseljenog mjesta;

Znak 375

88) znak "prometna traka za vozila javnog prijevoza putnika" (376a), (376b) označuje prometnu traku kojim se moraju kretati vozila javnog prijevoza putnika;

Znak 376a

Znak 376b

89) znak "završetak prometne trake za vozila javnog prijevoza putnika" (376c) označuje mjesto na kojem se završava prometna traka za kretanje vozila javnog prijevoza putnika;

Na znakovima (376a) i (376c) umjesto simbola može biti tekst: "Tram", "Bus", "Taxi";

Znak 376c

90) znak "ograničenje najveće dopuštene brzine na cestama Republike Hrvatske" (377) označuje opće ograničenje dopuštene brzine u Republici Hrvatskoj prema vrsti ceste;

Znak 377

91) znak "prometna traka za spora vozila" (378a) označuje početak prometne trake kojom se mora kretati sporo vozilo koje se kreće brzinom manjom od brzine određene umetnutim znakom

92) Znak "završetak prometne trake za spora vozila" (378b) označuje mjesto na kojem se završava prometna traka za kretanje sporih vozila;

Znak 378a

Znak 378b

93) znak "usmjeravanje prometa" (379a) i (379b) označuje najavu usmjeravanja prometa na jednu prometnu traku;

Znak 379a

Znak 379b

94) znak "pali svjetla" (380a) označuje potrebu uključenja svjetla na vozilu pri ulazu u tunel;

95) znak "ugasi svjetla" (380b) označuje prestanak potrebe za uključenim svjetlima nakon izlaza iz tunela;

Znak380a

Znak 380b

96) znak "ugasi motor" (381) označuje potrebu isključenja rada motora vozila u slučaju zaustavljanja;

Znak 381

97) znak "ploča za označavanje naziva ulica" (382) označuje vozačima i pješacima naziv ulice kojom prolaze ili u koju ulaze;

Znak može lmati i kućne brojeve bloka na koji se odnosi :

Znak 382

98) znak "ploča za usmjeravanje" (383a) i (383b) označuje oštar zavoj;

Znak 383a

Znak 383b

Članak 23:

U pravilu osnovna boja znakova obavijesti je žuta sa simbolima i natpisima crne boje, odnosno plava sa simbolima i natpisima bijele i crne boje.

Iznimno, crvena boja može biti upotrijebljena na znakovima obavijesti i ne može prevladavati na znaku, osim na znaku (373), a crna boja može biti upotrijebljena na znakovima (356a), (356b) i (356c).

Na istom znaku (ploči) mogu se na osnovnu podlogu umetnuti podloge odgovarajućih boja, ovisno o vrsti ceste koja vodi do naznačenog odredišta.

Članak 24.

Veličina znakova obavijesti mora biti prema propisanim standardima.

Znakovi obavijesti imaju oblik kvadrata, pravokutnika i kruga.

Članak 25.

Oblikom, bojom i dimenzijama odstupaju od odredaba čl. 23. i 24. ovog pravilnika ovi znakovi obavijesti.

1) oblikom:

znak 349a i 349b (putokaz), znak 350 (putokaz za zračnu luku), znak 351 (putokaz za kampiranje) i znak 352 (putokaz za planinarski dom) koji se završavaju strelasto;

2) bojom i simbolom:

a) znakovi 307a (cesta s prednošću prolaza) i 307b (završetak ceste s prednošću prolaza) koji imaju unutarnji kvadrat žute boje, a pojas izmedu unutranjeg kvadrata i vanjskog ruba znaka, bijele boje;

b) znak 349a i 349b (putokaz) koji može sadržavati natpis, simboli ili natpis i simbol koji pobliže određuju karakterističan objekt na koji se odnosi;

c) znak 355 (broj međunarodne ceste) koji je zelene boje, a simbol i vanjski rub bijele boje;

d) znakovi 360a i 360b (raskrižje), 359b (prestrojavanje vozila s nazivima naseljenih mjesta), 349a i 349b (putokaz), 362 (putokazna ploča); 353 (broj ceste), 348a (naziv naseljenog mjesta), 348b i 348c (završetak naseljenog mjesta), 367 (potvrda smjera), 364a i 364b (predputokaz), 365 (predputokaz za izlaz), 366a i 366b (putokaz za prestrojavanje iznad prometnih traka na portalu), koji ako se odnose na autocestu imaju polje zelene boje s rubom bijele boje, a boja slova je bijela; ako se odnose na ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila, imaju polje plave boje s rubom bijele boje, a simboli i natpisi na njima bijele su boje;·ako se odnose na ostale ceste, imaju polje žute boje s rubom crne boje, a boja slova je crna; ako se odnose na nazive dijela naselja, značajnih objekata, stadiona; turističkih saržaja i sl., imaju polje bijele boje, a rub i natpisi crne su boje.

Znakovi 360a, 360b (raskrižje) i 364b (predputokaz) na liniji poprečnih smjerova mogu imati umetnute prometne znakove ;

e) znakovi 350 (putokaz za zračnu luku), 351 (putokaz prema prostoru za kampiranje), 352 (putokaz za planinarski dom), 354 (kilometraža ceste), 374 (prijelaz na kolničku traku iz suprotnog smjera), 375 (smjer obilaska) 380a (pali svjetla), 380b (ugasi svjetla), 381 (ugasi motor) i 382 (ploča za

označavanje naziva ulica) koji su bijele boje s natpisom i okvirom crne boje;

f) znakovi 346b (završetak autoceste), 347b (završetak ceste namijenjene isključivo za promet motorilim vozilima), 348b i 348c (završetak naseljenog mjesta), 311b (prestanak najmanje dopuštene brzine), 313b (prestanak obveze upotrebe zimske opreme), 313e (završetak biciklističke staze), 313d (završetak pješačke staze), 313e (završetak staze za jahače), 315b (kraj pješačke zone), 316b (kraj područja smirenog prometa), 318b (prestanak preporučene brzine) koji imaju kosu prugu crvene boje;

g) znakovi 346a (autocesta) i 346b (završetak autoceste) koji su zelene boje i znakovi 347a (cesta namijenjena isključivo za promet motornih vozila) i 347b (završetak ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila) koji su plave boje ;

h) znakovi 314a (zona u kojoj je ograničena brzina), 314b (kraj zone u kojoj je ograničena brzina), 315a (pješačka zona), 315b (kraj pješačke zone), 317a (zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja), i 317b (kraj zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja) koji imaju polje bijele boje, natpis crne boje i umetnuti znak odgovarajućih boja;

i) znak 303 (djeca na cesti) koji je bijele boje, vanjski rub znaka plave je boje, a simbol znaka crne je boje)

j) Znak 383a i 383b (ploča za usmjeravanje) koji je bijele boje a strelice crvene boje.

Članak 26.

Na dijelu znaka ispod bijelog polja (znakovi od 321 do 341) mogu se simbolima ili natpisima označiti naziv i smjer u kojem se nalazi mjesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi te udaljenost u metrima.

Članak 27.

Znakovi obavijesti (informacija) kojima se upućuje na spomenike kulture, povijesne i prirodne znamenitosti te na turističke prostore i objekte, imaju podlogu smeđe boje s bijelim rubom, natpisima i simbolima.

4. Dopunske ploče i ostali znakovi i oznake

Članak 28.

Uz znakove opasnosti, znakove izričitih naredbi i znakove obavijesti mogu biti istaknute i dopunske ploče. Dopunske ploče pobliže određuju značenje prometnog znaka.

Članak 29.

Dopunske ploče:

1) dopunska ploča 401 i dopunska ploča 402 označuju udaljenost između znaka uz koji je postavljena dopunska ploča i početka dijela ceste, odnosno mjesta na koje se znak odnosi ;

2) dopunske ploče 403, 404 označuju duljinu dijela ceste na kojem prijeti opasnost označena znakom, odnosno na kojem se primjenjuje izričita naredba označena znakom, odnosno na koji se odnosi sadržaj znaka uz koji se ističe dopunska ploča;

3) dopunske ploče 405 i 406 označuju vrijeme za koje izričita naredba vrijedi, ako ne vrijedi neprekidno.

4) dopunska ploča 407 sadrži pobliže objašnjenje znaka riječima ili na drugi način ako to nije jasno određeno simbolom znaka.

5) dopunske ploče 408 do 414 sadrže simbole koji pobliže odreduju značenje znaka uz koji se postavljaju;

6) dopunska ploča 415 označuje uklanjanje vozila "paukom" na mjestima na kojima je parkiranje ili zaustavljanje vozila prometnim znakom zabranjeno.

7) dopunske ploče 416 do 421 označuju primjenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka, od znaka odnosno s jedne ili druge strane znaka;

8) dopunska ploča 422 označuje vremensko ograničeno parkiranje;

9) dopunske ploče od 423 do 429 označuju položaj parkiranja vozila;

10) dopunska ploča 430 označuje mjesto na kojem je parkiranje rezervirano za vozila invalida;

11) dopunska ploča 431 označuje mjesto na kojem je parkiranje rezervirano za određene korisnike;

12) dopunska ploča 432 i dopunska ploča 433 označuju početak dijela ceste odnosno mjesta na kojem postoji opasnost od neočekivane poledice ili kiše;

13) dopunske ploče 434 i 435 označuju položaj ceste s pravom prednosti;

14) dopunska ploča 436 označuje rub sa strane kolnika koji nije dovoljno utvrđen;

15) dopunska ploča 437 označuje blizinu dijela ceste na kojem se može pojaviti slijepi pješak;

16) dopunska ploča 438 označuje blizinu dijela ceste na kojem se može pojaviti invalidna osoba;

Članak 30.

Osnovna. boja dopunske ploče je bijela, a boja natpisa i simbola na dopunskoj ploči je crna.

Članak 31.

Širina dopunske ploče postavljene uz znak na cesti ne smije biti veća od dužine one stranice znaka uz koji se dopunska ploča postavlja, odnosno od projekcije krajnjih točaka znaka.

Visina dopunske ploče ne smije, u pravilu, iznositi više od polovice njezine dužine, osim dopunskih ploča 419, 420, 421, 434 i 435.

Članak 32.

Ostali znakovi i oznake jesu:

1) Stup i ploče za označavanje zapreka (451), (452), (453), (454), (455), (456) i (457) služe za označavanje zapreka na cestama, objektima i ostalim prometnim površinama;

452 (lijeva)

453 (desna)

454

455 (lijeva)

456 (desna)

457

2) čunj (458) služi za obilježavanje radova i prepreka na cesti;

458

3) branik za označavanje zapreka (459) služi za označavanje zapreka na prometnoj površini;

459

4) ploča za označavanje zapreka sa treptačem (460) služi za obilježavanje radova na cesti.

Ako se za obilježavanje radova na cesti primjenjuje više od jednog treptača, tada treptači moraju biti električki povezani i raditi sinkrono u režimu tzv. "svjetlosnog niza".

460

5) pokretna ploča s treptačima i znakovima (461) i (462) služi za označavanje radova na cesti;

461

462

6) smjerokazni stupić (463) služi za označavanje ruba kolnika;

Smjerokazni stupić u vidljivom smjeru mora imati reflektirajuću oznaku;

Reflektirajuća oznaka u smjeru vožnje s desne strane je crvene boje, a sa lijeve strane bijele boje;

Na kolniku sa jednosmjernim prometom reflektirajuća oznaka je sa obje strane crvene boje;

463

7) rubni štap (464) služi za označavanje ruba kolnika u zimskim uvjetima;

464

8) ostale reflektirajuće oznake koje služe za označavanje ruba kolnika i drugih oznaka na kolniku a čiji oblik, veličina i boja ovise o mjestu postavljanja (na zaštitnoj ogradi, na bočnim stranicama tunela, na potpornom zidu i slično te na uzdužnim i poprečnim oznakama na kolniku).

5. Oznake na kolniku i drugim površinama

Članak 33.

Oznake na kolniku jesu;

1) uzdužne oznake,

2) poprečne oznake,

3) ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika.

Članak 34.

Oznake se na kolniku ucrtavaju odnosno ugrađuju ili utiskuju u kolnički zastor na cestama. Oznake na kolniku ne smiju povečavati skliskost kolnika. Oznake na kolniku ne smiju biti više ord 0,6 cm iznad razine kolnika.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka su oznake (delineatori) kojima se označuju središnje ili rubne crte na objektima ili devijacijama. Njihova visina ne smije biti viša od 0.9 cm iznad razine kolnika.

Članak 35.

Oznake na kolniku bijele su boje.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka žutom bojom obilježavaju se:

1) oznake mjesta na kolniku i pločniku na kojima je zabranjeno parkiranje ;

2) rubna crta;

3) isprekidana crta za odvajanje traka za kretanje vozila javnog prijevoza putnika;

4) oznake kojima se obilježavaju mjesta za određene namjene (autobusna stajališta, taxi-vozila, policija, biciklističke i pješačke trake i dr.);

5) kolnici;

6) oznake kojima se obilježavaju privremene opasnosti na cesti (privremena regulacija);

Uzdužne oznake na kolniku

Članak 36.

Uzdužne su oznake na kolniku pune, isprekidane i dvostruke crte.

Širina uzdužnih crta na kolniku iznosi najmanje 10 cm, a razmak izmedu usporednih uzdužnih dvostrukih crta iznosi 10 cm.

Članak 37.

Puna uzdužna crta može biti razdjelna (sigurnosna crta) i rubna,

slika 501.

Razdjelna crta služi za razdvajanje dvosmjernih kolničkih površina prema smjerovima kretanja.

Rubna crta označuje rub vozne površine kolnika. Puna uzdužna crta označava zabranu prelaženja vozila preko te crte ili zabranu kretanja vozila po toj crti.

Slika 501

Isprekidana uzdužna crta može biti isprekidana razdjelna crta, crta upozorenja, kratka i široka crta. Isprekidana razdjelna crta dijeli kolničku površinu na prometne trake - slika 502

Slika 502

Crta upozorenja služi za najavljivanje blizine pune crte - Slika 503.

Kratka isprekidana crta, služi kao razdjelna crta na prilaznim krakovima raskrižja, kao crta vodilja u samom raskrižju i za odvajanje traka za vozila javnog prijevoza putnika kada se upotrebljava samo u određenim vremenskim intervalima tijekom dana - slika 504.

Široka isprekidana crta služi kao rubna crta za razdvajanje tokova u raskrlžju na cestama izvan naselja i kao rubna crta za izdvajanje niša za skretanje i izlaženje odnosno ulaženje na autocestama i cestama namijenjenim isključivo za promet motornim vozilima.

Dvostruka uzdužna crta može biti dvostruka puna, dvostruka isprekidana i dvostruka kombinirana.

Dvostruka puna crta (dvostruka sigurnosna crta) služi za razdvajanje dvosmjernih kolničkih površina prema smjerovima kretanja - slika 505.

Dvostruka puna crta označuje zabranu prelaženja vozila preko tih crta ili zabranu kretanja vozila po tim crtama.

Dvostruka isprekidana crta služi za obilježavanje prometnih traka s izmjenjivim smjerom kretanja na kojima je promet upravljan prometnim svjetlima -slika 506.

Dvostruka kombinirana crta služi za razdvajanje prometnih traka na mjestima na kojima su uvjeti preglednosti takvi da dopuštaju pretjecanje samo u jednom smjeru kretanja - slika 507.

Članak 38.

Dijelovi kolnika u blizini vrha prijevoja, raskrižja, prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini i na mjestima na kojima je preglednost ceste znatno smanjena, mogu se obilježiti jednom ili s dvjema usporednim uzdužnim punim crtama ili dvostrukom crtom, od kojih je jedna puna, a druga isprekidana - slike 508 i509.

Članak 39.

Za utvrđivanje daljine preglednosti uzima se brzina koju ne prekoračuje 85% vozila ili računska brzlna ako je njezina vrijednost veća.

Daljina preglednosti (M) utvrđuje se prema brzini kretanja vozila i iznosi najmanje:

za 100 km/h - 160 m,

za 80 km/h - 130 m,

za 60 km/h - 80 m.

Pri određivanju dužine preglednosti, za obilježavanje oznaka na kolniku u blizini vrha prijevoja, u nepreglednom zavoju ili sličnom mjestu, visina očiju iznosi 1,0 m, a visina predmeta iznosi 1,1 m.

Duljina crte upozorenja (L) utvrđuje se prema brzini kretanja vozila i iznosi najmanje:

za 100 km/h-150 m,

za 80 km/h - 120 m,

za 60 km/h - 100 m,

za 40 km/h -60 m.

Poprečne oznake na kolniku

Članak 40.

Poprečne su oznake:

- crta zaustavljanja,

- crte kojima se obilježavaju mjesta na kojima vozači moraju dati prednost prolaza,

- kosnici,

- graničnici,

- pješački prijelazi,

- prijelazi biciklističke staze preko kolnika,

Članak 41.

Poprečne oznake na kolniku obilježavaju se punim ili isprekidanim crtama i mogu biti povučene na kolniku tako da zahvaćaju jednu ili više prometnih traka.

Članak 42.

Poprečne su oznake, s obzirom na kut pod kojima ih vozač vidi, šire od uzdužnih oznaka.

Članak 43.

Crta zaustavljanja može biti puna ili isprekidana, i to:

1) Puna crta zaustavljanja označuje mjesto na kojem vozač mora zaustaviti vozilo. Ispred crte zaustavljanja može se na kolniku ispisati riječ STOP - slika 510.

2) Isprekidana crta zaustavljanja označuje mjesto na kojemu vozač mora zaustaviti vozilo ako je potrebno propustiti vozila koja se kreću cestom s pravom prednosti prolaza. Ispred crte zaustavljanja može se ubilježiti trokut upozorenja - slika 511a.

3) Umjesto isprekidane crte zaustavljanja, mjesto na kojem vozač mora zaustaviti vozilo ako je potrebno da propusti vozila koja se kreću cestom s pravom prednosti prolaza, može se obilježiti trokutima vrhom okrenutim prema vozilu - slika 511b

4) Kosnik označuje mjesto zatvaranja ulazne trake (slika 512), otvaranje izlazne trake (slika 513) i zatvaranje prometne trake namijenjene za vozila javnog prijevoza putnika (slika 514).

5) Graničnik označuje mjesto ulaženja na kojem je potrebno odvojiti dio kolnika na kojem je zabranjen promet- slika 515.

6) Pješački prijelaz označuje dio površine kolnika namijenjenog za prijelaz pješaka - slika 516.

Na mjestima na kojima se pješački prijelaz ne može obilježiti bojom, prijelaz se može obilježiti čeličnim ili plastičnim elementima, klinovima ili reflektirajućim oznakama.

Kad je na kolniku označen pješački prijelaz (slika 516), mora biti obilježen znakom 302, a po potrebi i znakom 126 (obilježen pješački prijelaz), osim na mjestima na kojima se promet regulira svjetlosnim znakovima (semaforima).

7) Na kolniku uz pješački prijelaz koji se nalazi u blizini škole mora stajati natpis "ŠKOLA".

8ć Prijelaz biciklističke staze preko kolnika je dio površine kolnika namijenjen isključivo za prijelaz biciklista- slika 517.

Ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika

Članak 44.

Ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika su strelice, polja za usmjeravanje prometa, crte usmjeravanja, natpisi, oznake za označavanje prometnih površina za posebne namjene; oznake za obilježavanje mjesta za parkiranje i uzdužne oznake (oznake na predmetima uz rub kolnika).

1) Strelicama se na kolniku obilježava obvezan smjer kretanja vozila - ako su obilježene u prometnoj traci obrubljenoj punom crtom - i njima se obavještavaju vozači o namjeni prometnih traka - ako su obilježene u traci obrubljenoj isprekidanom crtom.

Strelicama se može označiti:

- jedan smjer - slika 518,

- dva smjera (kombinirana) - slike 519 i 520.,

- prestrojavanje na dva bliza križanja gdje se prestrojavanje mora obaviti prije prvog križanja na koje je zabranjeno skretati u naznačenim smjerovima - slika 521,

- smjer kretanja u garažama - slika 522,

- skretanje prometa slika - slika 523.

Uska strelica za skretanje prometa može se primijeniti umjesto crte upozorenja - slika 524.

2) Polja za usmjeravanje prometa označuju površinu na kojoj je zabranjen promet i na kojoj nije dopušteno zaustavljanje i parkiranje vozila.

- između dvije trake sa suprotnim smjerovima - slika 525a,

- između dvije trake s istim smjerovima - slika 525b,

- na mjestu otvaranja posebne trake za skretanje -slika 526,

- ispred otoka za razdvajanje prometnih tokova s1ike 527a, 527b i 527c,

- na ulaznom kraku na autocesti slika 528a,

- na izlaznom kraku s autoceste - slika 528b.

3) Crta usmjeravanja označuje mjesto promjene slobodne površine kolnika ispred čvrstih prepreka koje se nalaze na cesti ili na njezinim rubovima.

Crte usmjeravanja mogu biti ispred otoka za prestrojavanje vozila javnog prijevoza putnika (slika 529a), za oblikovanje prepreke na rubu ceste (slika 529b) te za označavanje promjene korisne površine kolnika (slika 529c)

4) Natpisi na kolniku daju sudionicima u prometu potrebne obavijesti, na primjer, riječi "STOP", "BUS", "TRAM", "TAXI", "ŠKOLA", "VLAK", a i nazivi mjesta, ograničenje brzine itd. (Slika 530a, 530b, 530c, 530d, 530e i 530f)

Slika 530a

Slika 530b

Slika 530c

Slika 530d

Slika 530e

Slika 530f

5) Označavanje prometnih površina za posebne namjene služi za obilježavanje mjesta rezerviranih za autobusna stajališta (slika 531a, 531b i 531c), obilježavanje mjesta rezerviranih za taksi vozila (532), obilježavanje pješačkog prijelaza u blizini škole (533), obilježavanje mjesta rezeiviranih za invalide (slika 534), te obilježavanje mjesta na kojima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje (slika 535a i 535b), te obilježavanje biciklističkih i pješačkih traka (535c).

Slika 531 a

Slika 531 b

Slika 531 c

Slika 532

Slika 533

Slika 534

Slika 535a

Slika 535b

Slika 535c

6) Obilježavanje mjesta za parkiranje vozila služi za označavanje prostora za parkiranje. Parkiranje u odnosu na rub kolnika može biti uzdužno (slika 536a), koso (slika 536b) i okomito (slika 536c).

Slika 536a

Slika 536b

Slika 536c

7) Elementi konstrukcije i opreme javnih cesta i drugih predmeta koji označuju stalne prepreke unutar mjera profila ceste obilježavaju se crveno-bijelom oznakom - slika 537.

Slika 537

6. Prometna svjetla i svjetlosne oznake

Članak 45.

Prometna svjetla jesu:

1) svjetlosni znakovi za upravljanje prometom,

2) svjetlosni znakovi za upravljanje prometom namijejeni samo pješacima,

3) svjetlosni znakovi za upravljanje prometom tramvaja,

4) svjetlosni znakovi za obilježavanje prijelaza cesle preko željezničke pruge,

5) svjetlosni znakovi za obilježavanje radova na cesti i zapreka.

Svjetlo upotrijebljeno kao svjetlosni prometni znak može biti postojano (neprekidno) ili trepteće (prekidajuće). Svjetlosni prometni znakovi mogu se postaviti na ploči bijele boje sa rubom crne boje (kontrasna ploča).

Članak 46.

Svjetlosne oznake su: smjerokazi s reflektirajućim staklima ili reflektirajućim tvarima, metalni ili plastični elementi s ugradenim reflektirajućim tvarima, svjetlosni stupovi i druge slične svjetlosne oznake.

1. Svjetlosni znakovi za upravljanje prometom

Članak 47.

Osim primjene uređaja kojima se daju prometni znakovi i prometnim svijetlima iz čl.154,156, i 157. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uređaji za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima mogu se upotrebljavati za upravljanje prometa na više prometnih traka istodobno ili za svaku prometnu traku posebno.

Ako se uređajem iz stavka 1. ovog članak upravlja promet na svakoj traci posebno, svjetlosni su znakovi iznad prometnih traka na koje se odnose.

Kada su svjetlosni prometni znakovi iz stavka 1. ovog članka upotrijebljeni za upravljanje prometom na više prometnih traka i smjerova kretanja istodobno, svjetlosni su prometni znakovi s desne strane kolnika.

Na cestama s više od jedne prometne trake za svaki smjer kretanja, potrebno je ponoviti uređaj za davanje svjetlosnih prometnih znakova trobojnim svjetlima.

Svjetla na uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima su:

1) crveno svjetlo označava zabranjen prolaz vozila - slika 601,

2) crveno i žuto svjetlo označuju skori prestanak zabrane prolaza prije pojave zelenog svjetla - slika 602,

3) zeleno svjetlo označuje slobodan prolaz vozila - slika 603,

4) žuto svjetlo označuje zabranu prolaza, osim za vozila koja se, u trenutku kad se žuto svjetlo pojavi, nalaze na tolikoj udaljenosti od prometnog svjetla da se ne mogu na siguran način zaustaviti a da ne prijeđu taj znak - slika 604.

5) Dopunska svjetleća strelica označuje slobodan prolaz vozila u smjeru označenom zelenom svjetlećom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili žuto svjetlo, pri čemu vozač mora propustiti vozila koja se kreću po cesti na koju ulazi i pješake koji prelaze preko kolnika - slika 605.

6) Oblici strelica prikazani su na slici 606a (za strelice na crvenoj optici) i 606b (za strelice na zelenoj optici).

7) Prekrižene crte crvene boje označuju zabranu toka prometa uzduž prometne trake iznad koje se znak nalazi - slika 607a i 607b.

8) Zelena strelica vrhom okrenutim nadolje označuje slobodan tok prometa uzduž prometne trake iznad koje se znak nalazi - slika 608a i 608b.

606a

606b

607a

607b

608a

608b

Ukoliko se uređajem za davanje svjetlosnih prometnih znakova upravlja prometom biciklista na prijelazu biciklističke staze preko kolnika uređajem za davanje svjetlosnim prometnim znakovima, svjetla na uređaju za davanje znakova prometnim svjetlima je svjetleća silueta bicikla na tamnoj podlozi i označuje:

- slobodan prolaz za bicikliste - slika 609,

- zabranjen prolaz za bicikliste - slika 610.

Isti uređaj za davanje svjetlosnih prometnih znakova za bicikliste i pješake može se primijeniti u slučaju kad su pješačka i biciklistička staza jedna pored druge - slika 611 i 612.

609

610

611

612

2. Svjetlosni znakovi za upravljanje prometom namijenjeni samo pješacima

Članak 48.

Za upravljanje prometom pješaka posebnim uređajima, u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, daju se izmjenično svjetlosni prometni znakovi crvenim i zelenim svjetlom. Zeleno svjetlo može biti podešeno tako da se u određenom vremenskom razmaku, prije nego što se ugasi, javlja i kao trepteće zeleno svjetlo. Crveno i zeleno svjetlo ne mogu biti upaljeni istodobno.

Svjetleća silueta pješaka na tamnoj podlozi oznaćuje:

- slobodan prolaza za pješake - slika 620,

- zabranjen prolaz za pješake - slika 621.

620

621

3. Svjetlosni znakovi za upravljanje prometom tramvaja

Članak 49.

Za upravljanje prometom tramvaja upotrebljavaju se svjetlosni znakovi jednobojnih svjetala, u obliku svijetleće crte bijele ili žute boje.

Svijetleća crta može biti položena, uspravna ili kosa. Položena crta znači zabranu prolaza tramvajem i postavlja se po okomitoj osi gore, a uspravna i kosa crta slobodan prolaz tramvaju u odgovarajućem smjeru i postavlja se dolje.

Crtama se označuje:

- zabrana prolaza tranlvaja - slika 630,

- slobodan prolaz tramvaja u smjeru ravno - slika 631,

- slobodan prolaz tramvaja u smjeru desno - slika 632,

- slobodan prolaz tramvaja u smjeru lijevo - slika 633.

630

631

632

633

Članak 50.

Veličine svjetala iz članka 47., 48. i 49. iznose:

1) za znakove iz čl. 47, slika 601. do 606. promjer kruga svjetala je 200 i 300 mm;

2) za znakove iz čl. 47, slika 607. i 608. na autocestama i cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila, kvadratnog ili kružnog oblika, duljine stranice najmanje 6oo mm, odnosno kruga promjera 6oo mm, a na ostalim cestama duljine stranice najmanje 500 mm, odnosno kruga promjera 500 mm;

3) za znakove iz čl. 47, slika 609., 610., 611. i 612. čl. 48, slika 620. i 621. i čl. 49, slika 630., 631., 632 i 633. promjer kruga svjetala je 200 mm.

4. Svjetlosni znakovi za označavanje prijelaza ceste preko željezničke pruge

Članak 51.

Svjetlosni prometni znakovi za označavanje prijelaza ceste preko želježničke pruge u razini mogu biti znakovi za označavanje branika i polubranika i znakovi kojima se najavljuje približavanje vlaka odnosno zatvaranje prijelaza branicima ili polubranicima.

Članak 52.

Branici kojima se na prijelazima ceste preko željezničke pruge u razini zatvara promet čitavom širinom ceste moraju biti označeni najmanje sa tri crvena reflektirajuća stakla od kojih jedno mora biti smješteno na sredini branika, a druga dva bliže krajevima branika, ili moraju biti prevučeni reflektirajućom tvari uzduž cijelog branika.

Polubranici kojima se na prijelazu ceste preko željezničke pruge u razini zatvara promet samo do polovice širine ceste moraju biti označeni najmanje sa tri crvena reflektirajuća stakla postavljena na odgovarajućim razmacima po čitavoj dužini polubranika, od kojih jedno mora biti smješteno na samom kraju polubranika.

Branici i polubranici moraju biti obilježeni crvenim reflektirajućim staklima odnosno crvenim reflektirajućim tvarima i ako su obilježeni posebnim postojanim ili treptećim crvenim svjetlima.

Reflektirajuća stakla iz st. 1. i 2. ovog članka moraju imati površinu barem 40 cm, i moraju se postaviti tako da su uočljiva iz smjera ceste na kojem se zatvara promet.

Veličine crvenih svjetala na branicima i polubranicima te izgled branika i polubranika iz stavka 3. ovog članka utvrđuju se hrvatskim normama.

Članak 53.

Ako se svjetlosnim znakovima na prijelazu ceste preko željezničke pruge u razini bez branika ili polubranika najavljuje približavanje vlaka, odnosno spuštanje branika ili polubranika na prijelazu ceste preko željezničke pruge s branikom ili polubranikom, te ako se tim znakovima sudionici u prometu obavještavaju da je branik ili polubranik u zatvorenom položaju, ti se svjetlosni znakovi daju izmjenično paljenjem dvaju crvenih svjetala kružnog oblika.

Svjetla iz stavka 1. ovog članka moraju se nalaziti jedno pored drugog u vodoravnoj osi na ploči koja ima oblik istostraničnog trokuta s vrhom okrenutim prema gore, čije boje i dimenzije odgovaraju boji i dimenzijama znaka opasnosti.

5. Svjetlosni znakovi za obilježavanje radova na cesti i zapreka

Članak 54.

Svjetlosni prometni znakovi za obilježavanje radova na cesti i zapreka mogu biti ploča za označavanje zapreka s treptačem (460), pokretna ploča s treptačima i znakovima (461 i 462) kao i privremeni uređaji za davanje znakova prometnim svjetlima zbog naizmjeničnog propuštanaja vozila iz suprotnih smjerova (znakovi iz članaka 47, 48 i 49 ovog Pravilnika).

III. POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA

Članak 55.

Prometni se znakovi na cestame izvan naselja postavljaju na visini od 1,2 do 1,4 m, osim znaka 343 (rijeka) i 354 (kilometraža ceste) koji se postavlja na visini od 80 cm.

Prometni znakovi u naseljima koji su smješteni uz kolnik postavljaju se na visini od 0,30-2,20 m, a prometni znakovi koji su smješteni iznad kolnika postavljaju se na visini od 4,5 m, iznimno i na većoj visini.

Visina iz stavka 1. i 2. ovog članka računa se od površine kolnika do donjeg ruba prometnog znaka, a ako se prometni znak postavlja zajedno sa dopunskom pločom, računa se do donjeg ruba dopunske ploče. Visina i položaj prometnog znaka moraju biti takvi da ne ugrožavaju kretanje pješaka ni da ih pješaci i vozila zaklanjaju.

Članak 56.

Prometni znakovi mogu se u svrhu bolje uočljivosti postaviti na kontrasnim pločama bijele boje. U tom slučaju na ploči može se ispisati tekst koji pojašnjava znak.

Članak 57.

Na isti se stup ne smije postavljati više od dva prometna znaka.

Znakovi kojima se označuju privremeni radovi i sl. (privremena regulacija), mogu biti postavljeni na postolja i uzdignuti najmanje 0,30 m iznad zemlje.

Stupovi na kojima se postavljaju znakovi kojima se označavaju privremeni radovi i sl. (privremena regulacija), moraju biti obojeni izmjeničnim poljima crvene i bijele boje, tako da su polja široka po 25 cm.

Članak 58.

Stup prometnog znaka postavlja se, u pravilu, najviše 2 m od ruba kolnika. Vodoravni razmak između ruba kolnika i najbližeg ruba prometnog znaka mora iznositi najmanje 0,30 m.

Članak 59.

Prometni znak, iznimno, može biti postavljen:

1) na konzolni nosač ako je tako postavljen znak bolje uočljiv za sudionike u prometu;

2) na semaforski stup, i to:

- znak 201 (križanje s cestom s prednošću prolaza);

- znak 202 (obvezno zaustavljanje);

- znak 204 (zabrana prometa u jednom smjeru);

- znakovi 256., 257., 258., 259., 260. i 261. (obvezan smjer);

- znak 267 (kružni tok prometa);

- znakovi 305a i 305b (cesta sa jednosmjernim prolazom);

- znak 307a (cesta s prednošću prolaza);

- znak 382 (ploča za označavanje naziva ulica);

3) na ostale stupove.

1. Znakovi opasnosti

Člank 60.

Znakovi se opasnosti postavljaju, u pravilu, izvan naselja na udaljenosti od 150 do 250 m ispred opasnog mjesta na cesti.

Znakovi opasnosti na cestama u naselju mogu se postavljati i na udaljenosti manjoj od 150 m ispred opasnog mjesta.

Znakovi iz stavka 1. ovog članka mogu se postavljati i na udaljenosti manjoj od 150 m, ispred opasnog mjesta na cesti ako to zahtijevaju okolnosti na dijelu ceste na kojem se znak postavlja. Ako sigurnost prometa zahtijeva, osobito brzina kojom se vozila kreču ili nepreglednost ceste, ti će se znakovi opasnosti postaviti i na udaljenosti većoj od 250 m ispred opasnog mjesta na cesti.

Znakovima opasnosti koji su postavljeni na udaljenosti manjoj od 150 m ili većoj od 250 m moraju biti pridružene i dopunske ploče na kojima se označuje udaljenost od opasnog mjesta zbog kojeg se ti znakovi postavljaju.

Na cestama koje nisu pregledne ili na kojima je dopuštena veća brzina vožnje, te u drugim slučajevima u kojima postoji opasnost da vožač iznenada i nepripremljen naiđe na opasno mjesto na cesti, postavit će se između znaka opasnosti postavljenog na udaljenosti iz stavka 1. i 2. ovog članka i toga opasnog mjesta na cesti jedan znak ili više istih znakova, uz koje će se postaviti i dopunske ploče s naznakom udaljenosti do opasnog mjesta.

Članak 61.

Privremene opasnosti na cesti (radovi na cesti, odron kamenja i dr.) označit će se prometnim znakovima predviđenim ovim pravilnikom za označavanje trajnih opasnosti iste vrste.

Članak 62.

Od načina postavljanja znakova opasnosti razlikuje se način postavljanja slijedećih znakova, i to:

1) znak 120 (radovi na cesti) postavlja se i neposredno ispred mjesta na kojem se izvode radovi, a pokraj njega postavlja se i poseban branik koji noću i kad je vidljivost smanjena mora.imati propisan svjetlosni znak;

2) znak 121 (promet u oba smjera) postavlja se upravo na mjestu na kojem počinje promet u oba smjera, a prema potrebi, postavlja se i na dijelu ceste na kojem se odvija promet u oba smjera;

3) znak 102 (križanje cesta iste važnosti) postavlja se, u pravilu, na cestama izvan naselja;

4) znakovi 103 (križanje sa sporednom cestom pod pravim kutom), 104a (spajanje sa sporednom cestom pod pravim kutom s lijeve strane), 104b (spajanje sa sporednom cestom pod pravim kutom s desne strane),105a (spajanje sa sporednom cestom pod oštrim kutom s lijeve strane) i 105b (spajanje sa sporednom cestom pod oštrim kutom s desne strane) smiju se postavljati samo ako je na sporednoj cesti, koja se križa s cestom s prednošću prolaza, ispred križanja postavljen znak 201 (križanje s cestom s prednošću prolaza) ili znak 202 (obezno zaustavljanje);

5) znak 135 (tramvajska pruga) postavlja se, u pravilu, izvan naselja, a iznimno se može postaviti i na cestama u naselju ako to zahtijeva sigurnost prometa;

6) znakovi 140a, 140b i 141a, 141b (Andrijin križ) postavljaju se samo na prijelazima ceste preko željezničke pruge u razini koji su potpuno nezaštićeni ili koji su zaštićeni samo uređajima za davanje svjetlosnih i zvučnih znakova bez branika ili polubranika, i to na udaljenosti 5 m od najbliže željezničke tračnice, a ako okolnosti to zahtijevaju, i na manjoj odnosno većoj udaljenosti, ali ne bliže od 3 m odnosno ne dalje od 10 m od željeznićke tračnice;

Ako je prijelaz ceste preko željezničke pruge u razini zaštićen uređajem za davanje svjetlosnih znakova, znak Andrijin križ postavlja se na istom stupu, i to iznad svjetlosnih znakova. Znak Andrijin križ mora biti uočljiv na cesti na kojoj je postavljen s udaljenosti najmanje 50 m;

7) znak 142 (približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima) i znak 143 (približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika odnosno polubranika) postavljaju se tako što se znak u obliku pravokutnika s tri kose pruge i odgovarajućim znakom opasnosti postavlja na 240 m ispred mješta križanja ceste i željezničke pruge u razini, znak sa dvije kose pruge na 160 m, a znak s jednom kosom prugom na 80 m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini;

Niža strana kosih pruga bliža je kolniku. Znak opasnosti može biti postavljen i iznad znaka u obliku pravokutnika koji se postavlja na 80 m od prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini.

2. Znakovi izričitih naredbi

Članak 63.

Znakovi izričitih naredbi postavljaju se neposredno na mjesta na kojima za sudionike u prometu počinje obveza da se drže naredbe izražene prometnim znakom.

Ako je zbog slabe preglednosti ceste ili zbog drugih razloga sigurnosti sudionike u prometu potrebno unaprijed obavijestiti o izričitoj naredbi, znak izričite naredbe može biti postavljen i na odgovarajućoj udaljenosti od mjesta od kojeg naredba vrijedi.

Znakovima izričitih naredbi, koji se prema odredbi stavka 2. ovog članka postavljaju na određenoj udaljenosti ispred mjesta na kojem je postavljen znak izričite naredbe i od kojeg vrijedi, moraju se dodati dopunske ploče s naznakom udaljenosti od mjesta od kojeg naredba vrijedi.

Članak 64.

Znakovi izričitih naredbi moraju se ponovo postaviti nakon svakog križanja s drugom cestom ako izričita naredba vrijedi i poslije takvog križanja.

Izričita naredba izražena znakom zabrane i ograničenja ili znakom obveze postavljenim na ulazu u naselje na istom stupu na kojem je postavljen i znak za obilježavanje naseljenog mjesta važi na području cijelog naselja, ako na pojedinim cestama ili dijelovima ceste u naselju nije drugim prometnim znakom izražena druga naredba.

Ova naredba odnosi se i na prometne cestovne objekte (tuneli, mostovi i sl.).

Članak 65.

Za označavanje izričitih naredbi koje vrijede samo za određeno vrijeme tijekom dana ili samo u određene dane, mogu se na cesti postavljati i prometni znakovi izrađeni tako da su simboli i dopunske ploče kojima je određeno njihovo značenje uočljivi samo u vrijeme za koje vrijedi izrčita naredba izražena znakom.

Članak 66.

Od načina postavljanja znakova izričitih naredbi odstupa način postavljanja znakova, i to:

1) znak 202 (obvezno zaustavljanje) postavlja se, u pravilu, na mjestu na kojem se vozila moraju zaustaviti kako bi propustila vozila koja se kreču cestom s prednošću prolaza, te na mjestu na kojem se vozila moraju zaustaviti kako bi propustila vozila koja se kreču prugom. Znaku 2o2 dodaje se, u pravilu, na kolniku poprečna crta koja označuje crtu ispred koje se vozilo mora zaustaviti;

2) znak 238 (prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera) postavlja se na mjestu s kojeg se može vidjeti dio ceste na koju se zabrana odnosi;

3) znak 239 (zabrana zaustavljanja i parkiranja) i znak 240 (zabrana parkiranja) mogu imati dopunsku ploču s ucrtanom strelicom koja se postavlja ispod znaka usporedno s uzdužnom osi ceste, a koja upućuje na to da se zabrana odnosno ograničenje označeno prometnim znakom odnosi samo na dio ceste koji se proteže u smjeru označenom strelicom i na udaljenosti koja je označena uz strelicu;

4) znakovi 256, 257, 258, 259, 260 i 261 (obvezan smjer) postavljaju se na križanju;

5) znak 265 (obvezno obilaženje s desne strane), znak 226 (obvezno obilaženje s lijeve strane) i znak 267 (kružni tok prometa) postavljaju se na vrh ili rub pješačkog otoka odnosno otoka za usmjeravanje prometa ili ispred drugih objekata na kolniku ceste.

3. Znakbvi obavijesti

Članak 67.

Znakovi obavijesti postavljaju se tako da sudionicima u prometu daju prethodne obavijesti, obaijesti o prestrojavanju, obavijesti o skretanju, obavijesti o smjeru kretanja te da označe objekt, teren, ulicu ili dijelove ceste na koje se odnose.

Ako se objekt ili teren na koji se znak obavijesti odnosi ne nalazi na cesti na kojoj je znak postavljen, potrebna obavijest može biti postavljena na dopunskoj ploči ili na samom znaku tako da se sudionicima u prometu omogući lak i brz pronalazak objekata odnosno terena na koji se znak odnosi.

Članak 68.

Postavljanje znakova obavijesti razlikuje se od načina postavljanja ostalih znakova obavijesti i to:

1) znak 301 (prednost prolaza prema vozilima iz suprotnog smjera) postavlja se ispred suženog dijela ceste, a na suprotnoj se strani suženog dijela ceste postavlja znak 238 (prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera);

2) znakovi 305a i 305b (cesta s jednosmjernim prometom) postavljaju se uzduž ceste s jednosmjernim prometom, i to na mjestima na kojima je potrebno vozaču koji se kreće cestom, odnosno koji ulazi na jednosrnjernu cestu, dati obavijest o jednosmjernom prometu.

Postavljanje znakova iz stavka 1. ove točke ne utjeće na obvezu postavljanja odgovarajućih znakova zabrane i znakova obveze na mjestima na kojima vozila s drugih cesta ulaze na cestu s jednosmjernim prometom.

Znak 305a postavlja se tako da je strelica okomita na dužinu osi ceste, a znak 305b da je strelica usporedna s uzdužnom osi ceste.

3) znak 307a (cesta s prednošću prolaza) postavlja se, u pravilu, na glavnim prometnicama u naselju i na prilazu naselju i to ispred križanja;

4) znak 302 (obilježen pješački prijelaz) i znak 304 (podzemni ili nadzemni pješački prolaz) postavljaju se samo neposredno ispred obilježenog pješačkog prijelaza ili prolaza odnosno iznad njih;

5) znak 360a, 360b (raskrižje) postavlja se na udaljenosti od najmanje 150 m ispred raskrižja na koje se odnosi;

6) znak 358 (smjer kretanja vozila koje namjerava skrenuti ulijevo na križanju na kojem je skretanje ulijevo zabranjeno) postavlja se na prvo križanje ispred onoga na kojem vozilo želi skrenuti ulijevo, a na kojem je skretanje ulijevo zabranjeno;

7) znak 349 (putokaz) i znak 362 (putokazna ploča) postavljaju se na križanju na mjestu na kojem počinje cesta na koju se znak odnosi;

8) znak 353 (broj ceste) i znak 355 (broj međunarodne ceste), kada se postavljaju kao posebni znakovi, mogu biti postavljeni ispod ili iznad drugih prometnih znakova;

8) znak 348a (naziv naseljenog mjesta) postavlja se na mjestu ulaza u naselje i označuje s kojeg se mjesta moraju primjenjivati propisi o prometu u naselju;

10) znak 309 (prestanak zabrane pretjecanja svih vozila na motorni pogon, osim mopeda), znak 310 (prestanak zabrane pretjecanja za teretne automobile), znakovi 311a i 311b (prestanak ograničenja brzine i prestanak najmanje dopuštene brzine) i znak 312 (prestanak zabrane davanja zvučnih signala) postavljaju se na mjestima na cesti na kojima prestaju vrijediti odgovarajuće zabrane izražene prometnim znakovima na toj cesti;

11) znak 313a (prestanak svih zabrana) postavlja se na mjestu na cesti na kojem prestaju vrijediti sve zabrane izražene prometnim znakovima na toj cesti;

12) znak 367 (potvrda smjera) postavlja se na udaljenosti najviše 500 m od posljednjeg priključka;

13) znak 382 (ploča za označavanje naziva ulica) postavlja se na križanju;

14) znak 383a i znak 383b (ploča za usmjeravanje) postavljaju se na mjestu na kojem počinje oštar zavoj te u samom zavoju ;

15) znak 366a i znak 366b (putokaz iznad kolnika na portalu) postavljaju se na mjestima na kojem počinje traka za usporavanje vozila;

16) znak 368 (ploča za označavanje izlaza) postavlja se na vrhu razdjelnog otoka.

4. Dopunske ploče

Članak 69.

Dopunske ploče ističu se zajedno s prometnim znakovima na koje se odnose, i to ispod donjeg ruba prometnog znaka. Na prometnim znakovima na autocestama mogu biti postavljeni i iznad gornjeg ruba prometnog znaka.

5. Oznake na kolniku

Članak 70.

Poprečne pune crte za zaustavljanje vozila na križanjima moraju biti povučene tako da vozač zaustavljenog vozila ima nad križanjem i drugim cestama koje se križaju dovoljan pregled prometa vozila i pješaka preko križanja i tih cesta (slika 51o).

Poprečne isprekidane crte na križanju koje označuju križanje s cestom koja ima prednost prolaza (slika 511a i 511b) moraju biti povučene tako da udovoljavaju uvjetima iz stavka 1. ovog članka predviđenim za poprečne pune crte.

6. Prometna svjetla

Članak 71.

Svjetlosni znakovi za upravljanje prometom na križanjima, koji se postavljaju na stupu pokraj kolnika, moraju biti postavljeni na visini od 2 do 3,5 m iznad površine kolnika.

Na stupu na kojem se nalazi svjetlosni znak iz stavka 1. ovog članka može se postaviti i svjetlosni prometni znak na manjoj visini i sa manjim svjetlima.

Ako se svjetlosni prometni znakovi postavljaju tako da vise iznad kolnika, donji rub svjetlosnog znaka ne smije biti na visini manjoj od 4,5 m i višoj od 5.5 m iznad kolnika.

Članak 72.

Na branicima se svjetlosno trepteće crveno svjetlo postavlja na sredini branika, a na polubraniku na kraju polubranika.

Članak 73.

Prometni znakovi na cestama od dana donošenja ovog pravilnika mogu biti izradeni i sa svjetlovodovima, odnosno s kabelima od optičkog vlakna, svjetlećim tijelima matričnog rastera, na podlozi crne boje, i to tako da u slučaju pregaranja izvora svjetla prometni znak ili dio znaka ne izgubi značenje.

Članak 74.

Na prilazima križanju izvan naseljenog mjesta, na kojem su postavljeni svjetlosni znakovi za upravljanje prometom, moraju se postaviti prometni znakovi koji označuju nailazak na prometna svjetla (118 ili 119) sa dopunskom pločom 401, raskrižje (360a ili 360b), zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon, osim motocikl bez prikolice Š232) i ograničenje brzine Š231) ako je dozvoljena brzina vožnje iznad 60 km/h.

Udaljenost prometnih znakova od križanja ovisi o dopuštenoj brzini vožnje i stvarnoj situaciji. U pravilu postavljaju se prema tabeli 1.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 75.

Prometni znakovi na cestama koji nisu u skladu s ovim pravilnikom, a zateknu se na cestama na dan njegova donošenja, moraju se zamijeniti odnosno ukloniti do 31. prosinca 1995.

Prometni znakovi koji nisu predviđeni ovim pravilnikom, a zateknu se na cestama na dan njegova donošenja, moraju se ukloniti do 31. prosinca 1993.

Branici i polubranici moraju se opremiti crvenim trepčućim svjetlima do 31. prosinca 1993.

Članak 76.

Prometni znakovi se proizvode, postavljaju i održavaju u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, ovim Pravilnikom, Zakonom o cestama, Pravilnikom o održavanju, tehničkim normativima te smjernicama koje daje ministar pomorstva, prometa i veza.

Članak 77.

Prometni znakovi na novoizgrađenim i rekonstruiranim cestama postavljaju se samo na temelju prometnog projekta.

Članak 78.

Veličina prometnih znakova u tunelima, na magistralnim i regionalnim cestama može odstupiti od dimenzija utvrđenih ovim pravilnikom samo ako tehnički razlozi to zahtijevaju.

Znakovi koje privremeno postavlja policija pri upravljanju i kontroli prometa, ne mogu biti promjera manjeg od 50 cm.

Članak 79.

Na dan donošenja ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prometnim znakovima na cestama ("Narodne novine" br. 53/91).

Članak 80.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u