Zakoni i propisi - Pravni savjeti 38 01.05.1993 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-241/1992. od 31. ožujka 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske odlučujući o ustavnoj tužbi I. V. iz Z. na sjednici 31. ožujka 1993. godine, donio je

RJEŠENJE

Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-241/1992. od 31. ožujka 1993.

1.Odbacuje se ustavna tužba.

2. Rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

I. V iz Z. podnio je Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavnu tužbu zbog povrede temeljnih prava iz radnog odnosa te mirovinskog i invalidskog osiguranja i socijalne zaštite, koje da su počinjene rješenjem Općinskog suda u Z. broj XLIV Pr-841/92 od 28. travnja 1992. godine te rješenjem Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Centralne službe u Z. Klasa 140-04/92-01-310588, Ur. broj Up II-341-99-03/1-92-334 od 18. ožujka 1992. godine. Iz osporenih rješenja te priloženih kopija žalbe protiv rješenja Općinskog suda i tužbe protiv rješenja Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja proizlazi da u ovome slučaju nije dovršen redovni pravni put. Donošenjem odluka nadležnih sudova o izjavljenome pravnom lijeku za eventualno i revizijske odluke bit će iscrpljen redovni pravni put. Tek protiv odluka tih sudova moguće je- u smislu odredaba članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991) - podnijeti ustavnu tužbu zbog povrede Ustavom utvrđenih prava i sloboda čovjeka i građanina počinjenih odlukom sudbene ili upravne vlasti ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti. Tužba se može podnijeti u roku od mjesec dana računajući od dana primitka odluke, kako je to propisano odredbom članka 29. istoga Zakona. U ovome slučaju ustavna tužba nije podnesena nakon što je iscrpljen redovni pravni put kako to propisuju navedene zakonske odredbe već je podnesena protiv prvostepenog rješenja općinskog suda i drugostepenog rješenja nadležnog upravnog organa ne čekajući odluku izjavljenoj utužbi odnosno odluku po utužbi u upravnom sporu. Ustavna je tužba, dakle, preuranjena. Stoga je Sud tužbu, kao preuranjenu, odbacio.

Broj : U-III-241/1992.

Zagreb, 31. ožujka 1993.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Zamjenik predsjednika

Ante Jelavić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.