Zakoni i propisi - Pravni savjeti 38 01.05.1993 Ispravak Zakona o pomilovanju (pročišćeni tekst)
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o pomilovanju - pročišćeni tekst, koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 29 od 14. travnja 1993., te se daje

ISPRAVAK

Zakona o pomilovanju (pročišćeni tekst)

U članku 11. stavku 1. umjesto riječi: "organizacija udruženog rada, drugih samoupravnih organizacija i zajednica, te društveno-političkih organizacija" trebaju stajati riječi: "poduzeća i drugih pravnih osoba".

Klasa : 703-01 /92-01 /01

Zagreb, 26. travnja 1993. ,

Tajnik Odbora za zakonodavstvo

Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Marta Vidaković-Mukić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.