Zakoni i propisi - Pravni savjeti 38 01.05.1993 Ispravak Krivičnog zakona Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom, utvrđene su pogreške u Krivičnom zakonu Republike Hrvatske - pročišćeni tekst, koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 32 od 17. travnja 1993., te se daje

ISPRAVAK

Krivičnog zakona Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)

1. U članku 3. stavku 11. umjesto riječi: "pravne osobe" trebaju stajati riječi: "pravne odnose".

2. U članku 5. stavku 1. alineji 4. umjesto riječi: "obavještavanje" treba stajati rtječ: "obavještenje".

3. U članku 6. ispred stavka 3. umjesto broja: "(2)" treba stajati broj: "(3)".

4. U članku 14. stavku 2. iza riječi: "nadzora može" treba stajati zarez, iza riječi: "prijedlog službe" treba brisati zarez, a iza riječi: "za izvršenje" treba stajati zarez.

U stavku 3. umjesto riječi: "drugim porodicama" trebaju stajati riječi: "drugom porodicom".

5. U članku 74. umjesto riječi: "ovim" treba stajati riječ: "ovom".

6. U članku 83. stavku 4. iza riječi: "na naročito" trebaju stajati riječi: "okrutan ili".

7. U članku 89. umjesto riječi: "od tri godine" trebaju stajati riječi: "do tri godine".

8. U članku 105. stavku 3. umjesto riječi: "zadacima" treba stajati riječ: "znacima".

9. U članku 129. stavku 3. umjesto riječi: "petsto" trebaju stajati riječi: "petsto i pedeset".

10. U članku 155. stavku 1. umjesto riječi: "članku 147. stavka 2." trebaju stajati riječi: "članka 147. stavka 1."

11. U članku 175. stavku 3. umjesto riječi: "pravnoj" treba stajati riječ: "pravoj".

12. U članku 192. stavku 2. umjesto riječi: "zapreka ili" trebaju stajati riječi: "zapreka na".

13. U članku 242. stavku 3. umjesto riječi: "prvoj" treba stajati riječ: "pravoj".

14. U članku 247. stavku 4. u zadnjem redu iza riječi: "mjera upućivanja"trebaju stajati riječi: "u ustanovu za defektne maloljetnike postaje odgojna mjera upućivanja".

Klasa: 740-02/92-01 /05

Zagreb, 26. travnja 1993.

Tajnik Odbora za zakonodavstvo Zastupničkog domaSabora Republike Hrvatske

Marta Vidaković-Mukić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.