Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 29.04.1993 Rješenje o imenovanju direktora poduzeća Remontno brodogradilište Šibenik
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada Republike Hrvatske na osnovi Članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine". broj 41/90, 8/91,14/81, 53A/91, 9/92 i 55/92) i toĆke VIII. stavka 1. Odluke o osnivanju poduzeća "Remontno brodogradilište Šibenik" (" Narodne novine", broj 22/92 i 70/92) na sjednici 23. travnja 1993. godine donijela je

RJEŠENJE

o imenovanju direktora poduzeća "Remontno brodogradilište Šibenik"

Imenuje se ANDRIJA GERBEC direktorom poduzeća "Remontno brodogradilište Šibenik", d.o.o.

Klasa: 080-02/93-01/56

Urbroj : 50304/2-93-01

Zagreb, 23. travnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.