Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 29.04.1993 Pravilnik o načinu vođenja evidencije o dolascima na autobusni kolodvor i polascima s autobusnog kolodvora autobusa u linijskom i slobodnom cestovnom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu ("Narodne novine", br. 77/92) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o načinu vođenja evidencije o dolascima na autobusni kolodvor i polascima s autobusnog kolodvora autobusa u linijskom i slobodnom cestovnom prometu

Članak 1.

Poduzeće koje privredno iskorištava autobusni kolodvor dužno je voditi evidenciju o dolasku na autobusni kolodvor odnosno polasku s autobusnog kolodvora svakog autobusa u linijskom i slobodnom cestovnom prometu.

Članak 2.

Evidenciju dolaska i polaska autobusa čini prometni dnevnik dolazaka autobusa i prometnog dnevnika polazaka autobusa.

Članak 3.

Prometni dnevnik dolazaka i polazaka autobusa u linijskom cestovnom prometu sadrži:

- datum,

- redni broj linije po vremenu dolaska prema redu vožnje od 00.00 do 24,00 sata.

- naziv linije s polaznom stanicom, završnom stanicom i najmanje jednom međustanicom,

- skraćenu naznaku tvrtke odnosno naziva prijevoznika odnosno samostalnog privrednika,

- registarsku oznaku i broj autobusa,

- vrijeme dolaska po redu vožnje,

- vrijeme stvarnog dolaska,

- zakašnjenje izraženo u minutama,

- razlog zakašnjenja,

- razdoblje u kojem se obavlja prijevoz na toj liniji. Prometni dnevnik dolaska i polaska autobusa u slobodnom cestovnom prometu sadrži:

- - redni broj,

- broj u terminalu,

- skraćenu naznaku tvrtke odnosno naziva prijevoznika odnosno samostalnog privrednika,

- registarsku oznaku autobusa,

- redovni odlazak i stvarni odlazak,

- mjesto prometovanja.

Obrasci prometnih dnevnika iz stavka 1. i 2. ovoga članka otiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio (prilog broj 1 i 2).

Članak 4.

Evidencija dolazaka i polazaka autobusa radi se u obliku knjige odnosno na računalu.

Podaci se u prometni dnevnik dolazaka upisuju odmah nakon dolaska autobusa na peron za dolazak, a u prometni dnevnik polazaka odmah nakon postavljanja autobusa na peron za polazak.

Evidencije iz stavka 1. ovog članka čuvaju se najmanje 2 godine od dana zadnjeg upisa.

Članak 5.

Evidencija dolazaka i polazaka autobusa mora se voditi ažurno i potpuno, tako da u svako doba pruža uvid u stvarno stanje dolazaka na autobusni kolodvor odnosno s autobusnog kolodvora.

Članak 6.

Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o načinu vođenja evidencije o dolascima na autobusni kolodvor i polascima s autobusnog kolodvora autobusa u linijskom prometu ("Narodne novine", br. 48/78).

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/93-02/15

Urbroj : 530-01-93-1 ,

Zagreb, 22. veljače 1993.

Ministar pomorstva. prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. ing. v. r                    PROMETNI DNEVNIK                PRILOG 1

Redni broj
Broj linije iz registra (terminalu
Prijevoznik ili samostalni privrednik
Registarski broj)
Redovni odlazak
Stvarni odazak Autobusna linija:
Zakašnjenje i razlog
Prometuje
Odlazni peron


                PROMETNI DNEVNIK                    PRILOG 2
Redni broj
Broj u terminalu
Prijevoznik ili samostalni privrednik
Registarski broj)
Redovni odlazak
Stvarni odazak Slobodni prijevoz
Zakašnjenje i razlog
Prometuje
Odlazni peron