Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 29.04.1993 Naredba o visini naknade za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 86. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91 i 2B/93), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

o visini naknade za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja

I.

Za izdavanje svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja plaća se naknada za svaku vrstu i kategoriju životinja u visini i to za:

1. kopitare:

- konja 3.000 HRD

- ždrijebe do 3 mj. starosti 1.150 HRD

- magarce, mazgu i mulu 450 HRD

2. papkare:

- govedo 3.000 HRD

- tele do 3 mj. starosti 1.150 HRD

- svinju 450 HRD

- prase do 2 mj. starosti 120 HRD

- ovcu i kozu 300 HRD

- janje i jare do 2 mj. starosti 160 HRD

3. perad:

- perad do lo dana starosti 2 HRD

- brojlera 5 HRD

- ostalu perad 11 HRD

4. psa 1.400 HRD

5. mačku 700 HRD

6. kuniće :

- kunića za rasplod 45 HRD

- kunića mladog 12 HRD

7. pčele po košnici 350 HRD

8. rIbe lz uzgajališta po kg 7 HRD

9. puževe po kg 7 HRD

10. dIvljač:

- krupna divljač dlakava 1.150 HRD

- krupna divljač pernata 570 HRD

- sitna divljač dlakava 450 HRD

- pernata divljač do 10 dana starosti 2 HRD

- ostala pernata divljač 11 HRD

II.

Visina naknada iz točke 1. ove naredbe usklađivat će se krajem svakog mjeseca za naredni mjesec u tijeku godine, indeksom promjene hrvatskog dinara (HRD) prema njemačkoj marki (DEM). po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske.

III.

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje vrijediti Naredba o visini naknade za izdavanje svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja ("Narodne novine", br. 13/93). Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

KIasa: 322-1/93-1/352

Urbroj: 525-06-93-1

Zagreb, 27. travnja 1993.

Minlstar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.