Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 29.04.1993 Indeks porasta cijena na malo
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Temeljen točke XIV. Sporazuma o plaćama i ostalim. materijalnim pravima radnika od 22. ožujka 1993., ("Narodne novine" broj 22/93,) Državni zavod za statistiku objavljuje

INDEKS

porasta cijena na malo

Indeks porasta cijena na malo u travnju 1993. godine je 122,9.

Indeks porasta cijena na malo koristi se za primjenu određaba navedenog Sporazuma:

Klasa: 957-04/93-01/23

Urbroj: 555-05-04-93-01/23

Zagreb, 29. travnja 1983.

Direktor

dr. Jakov Gelo, v. r


OBAVIJEST PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA O CARINSKIM OBRASCIMA

Oznaka za narudžbu

NAZIV OBRAZA CA

OBRAZAC

Jed. mjere

VS

broj

Listovi u setu

UT-XIII-1

Uvozna carinska daklaracija

100

I

6

UT-XIII-2

Uvozna carinska deklaracija, nastavak

101

I/I

6

UT-XIII-3

Uvozna carinska deklaracija, za fiz. osoba

II

100

UT-XIII-3

Uvozna deklaracija, carinska za fiz. osoba

II

100

UT-XIII-5

Uvozna carinska deklaracija za privremeni uvoz robe

120

IV

6

UT-XIII-6

Uvozna carinska daklaracija za privremeni uvoz roba, nastavak

121

IV/1

6

UT-XIII-7

Specifikacija roba koja će se privremano voziti

100

UT-XIII-8

Uvozna carinska daklaracija za smještaj robe na konsignaciju

300

V

5

UT-XIII-9

Uvozna carinska deklaracija za smjaštaj robe na konsignaciju, nastavak

V/1

5

UT-XIII-10

Uvozna carinska deklaracija za konačno carinjenje konsig. robe - klasična

320

VI

6

UT-XIII-11

Uvozna carinska deklaracija za konačno carinjenja konsig. roba, nastavak - klasična

330

VI/1

6

UT-XIII-12

Deklaracija o carin. vrijed. uvezsne robe

VIII

2

UT-XIII-13

Izvozna carinska deklaracija

200

VIII

8

UT-XIII-14

Izvozna carinska daklaracija, nastavak

201

VIII/1

8

UT-XIII-15

Izvozna carinska deklaracija za fizičke osobe

IX

100

UT-XIII-16

Izvozna carinska daklaracija za izvoz roba s oplamanjivanja i opravka

240

X

9

UT-XIII-17

Izvozna carinska deklarcija za izvoz robe s oplemenjivanja i opravka, nastavak

242

X/I

9

UT-XIII-18

Izvozna carinska deklaracija za privremeni izvoz robe

220

XI

6

UT-XIII-19

Izvozna carinska deklaracija za privrameni izvoz roba, nastavak

221

XI/1

6

UT-XIII-20

Izlazni list konsignacijska roba

310

XII

5

UT-XIII-21

Izlazni list konsignacijske roba, nastavak

XII/1

5

UT-XIII-22

Izlazni list za privramano iznošenjs konsignacijske roba

XIII

100

UT-XIII-23

Spscifikacija za razdužsnja privremano uvszana roba

161

XIV

3

UT-XIII-24

Spacifikacija za razduianje privrameno izvazane roba

261

XV

3

UT-XIII-25

Specifikacija o povećanju - smanjenju vrijednosti konsig. roba

337

XVI

4

UT-XIII-26

Spscifikacija o povećanju - smanjenju vrijadnosti konsig. robe, nastavak

XVlll

4

UT-XIII-27

List promjena podataka

XVII

100

UT-XIII-28

Prijava za uvoz, provoz i carinjenje robe

XVIII

1

UT-XIII-29

Međunarodni tovarni list (CMR)

7

UT-XIII-30

Obračun carinskih pristojbi

PRILOG 1

2

UT-XIII-31

EUR-1

3