Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 26.04.93 Odluka o imenovanju predsjednika i članova Hrvatskog komiteta za suradnju s Međunarodnim hidrološkim programom
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada Republike Hrvatske na osnovi članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske("Narodne novine", broj 41/90, 8/91,14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92) i točke III stavka 2. Odluke o Hrvatskom komitetu za suradnju s Medunarodnim hidrološkim programom("Narodne novine", broj 15/93) na sjednici 19. travnja 1993. godine donijela je

ODLUKU

o imenovanju predsjednika i članova Hrvatskog komiteta za suradnju s Međunarodnim hidrološkim programom

I.

Imenuje se prof. dr. OGNJEN BONACCI predsjednikom Hrvatskog komiteta za suradnju s Medunarodnim hidrološkim programom.

II.

Za članove Hrvatskog komiteta za suradnju s Međunarodnim hidrološkim programom imenuju se:

1. mr. MLADEN CVRLJE, predstavnik Ministarstva vanjskih poslova

2. mr. STJEPAN PRUSEC, predstavnik Ministarstva obrane

3. dr. BOŽIDAR BIONDIC, predstavnik Ministarstva znanosti

4. mr. MARKO ŠIRAC, predstavnik Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

5. mr. NENAD MIKULIĆ, predstavnik Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša

6. DUŠAN TRNINIĆ, predstavnik Državnog hidrometeorološkog zavoda

7. DRAGUTIN GEREŠ, predstavnik Javnog poduzeća "Hrvatska vodoprivreda"

8. mr. MLADEN PETRIČEC, predstavnik Instituta za elektroprivredu, Zagreb

9. prof. dr. JOSIP MARUŠIĆ, predstavnik Građevinskog fakulteta, Zagreb

10. prof. dr. ZORKO KOS, predstavnik Građevinskog fakuleta, Rijeka

11. MIJO PETROVIĆ, predstavnik Javnog vodoprivrednog poduzeća, Osijek

12. VLADIMIR ŽUPČIĆ, predstavnik Javnog poduzeća "Hrvatska vodoprivreda" - ispostava Varaždin.

Klasa: 080-02/93-01/62

Urbroj : 50304/2-93-01

Zagreb, 19. travnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.