Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 26.04.93 Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. travnja 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO OBRANE I MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 57. stavka 1. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata("Narodne novine", br. 86/92 - pročišćeni tekst), ministar obrane i ministar rada i socijalne skrbi, donose

NAREDBU

o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. travnja 1993. godine

1. Mjesečne svote osobne invalidnine, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog dodatka, obiteljske invalidnine, uvećane obiteljske invalidnine, dodatka za pripomoć u kući i svota osnovice za određivanje opskrbnine, utvrđene Naredbom o utvrdivanju mjesečnih svota osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. siječnja 1993. (" Narodne novine", br. 22/93), povećavaju se od 1. travnja 1993. za 30% tako da iznose u HRD -ima:

1) osobna invalidnina invalida I. grupe od koje se odreduju i svote osobne invalidnine invalida II. do X. grupe : 69347

2) dodatak ze njegu i pomoć druge osobe:

- za I. stupanj 69.347

- za II stupanj 45.769

3) ortopedski dodatak:

- za I. stupanj 20.111

- za II. stupanj 15.257

- za III stupanj 9.708

- za IV. stupanj 4.854

4) obiteljska invalidnina:

- za jednog korisnika prema članku 28. stavku 2. Zakona 10.403

- za jednog korisnika prema članku 28. stavku 3. Zakona 27.739

5) uvećana obiteljska invalidnina prema članku 32. Zakona 23.925

6) osnovica za određivanje opskrbnine 23.838

7) dodatak za pripomoć u kući 19.504

2. Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Urbroj : 512-01-93-1000

Zagreb, 21. travnja 1993.

Klasa: 011-02/93-01/13

Ministar obrane

Gojko Šušak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Ministar rada i socijalne skrbi

mr. Josip Juras, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.