Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 26.04.93 - Članovi Upravnog odbora Zavoda za platni promet
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o platnom prometu("Narodne novine" broj 27/93.) Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj 23. sjednici održanoj 22. travnja 1993. godine donio je slijedeću

ODLUKU

1. Za članove Upravnog odbora Zavoda za platni promet imenuju se:

1. Dr. DESIMIR LIPOVAC, savjetnik guvernera Narodne banke Hrvatske,

2. JADRANKA GRANIĆ, savjetnik guvernera Narodne banke Hrvatske,

3. Dr. JURE ŠIMOVIĆ, profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu,

4. Mr. JURE BRAJKOVIĆ, pomočnik ministra financija

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

O.br. 130/93.

Zagreb, 22. travnja 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.