Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 26.04.93 Pravilnik o visini, načinu i rokovima usklađivanja mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 53/91) i članka 6. stavka 1. točke 11. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici 20. travnja 1993., donosi

PRAVILNIK

o visini, načinu i rokovima usklađivanja mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja

Članak 1.

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja usklađivanje mirovina obavlja se:

- od 1. siječnja tekuće godine prema kretanju prosječne plaće svih zaposlenih na području Republike Hrvatske ostvarene za mjesec prosinac protekle godine, prema prosječnoj plaći svih zaposlenih, ostvarenoj za mjesec lipanj iste godine;

- od 1. srpnja tekuće godine prema kretanju prosječne plaće svih zaposlenih ostvarene za mjesec lipanj tekuće godine, prema prosječnoj plaći svih zaposlenih, ostvarenoj za mjesec prosinac protekle godine.

Usklađivanje mirovina u smislu članka 30. stavka 2. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja obavlja se i u rokovima kraćim od rokova iz stavka 1. ovog članka, ako porast ili pad prosječne plaće iznosi više od 5% za jedan ili više mjeseci u odnosu na mjesec za koji je obavljeno posljednje usklađivanje. Usklađena mirovina pripada od prvoga dana idućega mjeseca u odnosu na mjesec u kojem su se stekli uvjeti za usklađivanje.

Članak 2.

U slučaju kad su mirovine usklađene u smislu članka 1. stavka 2. ovoga pravilnika. usklađivanje mirovina u smislu članka 1. stavka 1. ovoga pravilnika obavlja se prema kretanju prosječne plaće za mjesec lipanj, odnosno mjesec prosinac, prema prosječnoj plaći za mjesec za koji je obavljeno posljednje usklađivanje.

Članak 3.

Mirovina ostvarena u tekućoj godini i usklađena prema članku 30. stavku 4. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, usklađuje se od 1. srpnja tekuće godine prema kretanju prosječne plaće svih zaposlenih za mjesec lipanj prema prosječnoj plaći svih zaposlenih u mjesecu siječnju tekuće godine.

U slučaju kada se mirovina ostvarena u tekućoj godini prvi put usklađuje u smislu članka 1. stavka 2. ovog pravilnika, usklađivanje mirovina obavlja se prema kretanju prosječne plaće u mjesecu u kojem su se stekli uvjeti u od nosu na prosječnu plaću za mjesec siječanj tekuće godine.

U svim daljnjim usklađivanjima nema razlike u načinu usklađivanja mirovina ostvarenih u tekućoj godini i mirovina ostvarenih u proteklim godinama.

Članak 4.

Odredbe članka 1. ovog pravilnika odnose se i na usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje; doplatka za pomoć i njegu, naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, određivanje akontacije zbog manjeg osobnog dohotka na drugom poslu te utvrdivanje svote minimalne mirovine i granične svote najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka.

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-13/93-01/1398

Urbroj : 341-99-01/93-1

Zagreb, 20. travnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r: