Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 26.04.93 Odluka o visini mirovinske osnovice za određivanje invalidske mirovine osobama osiguranim pod određenim okolnostima i osobama koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi u godini 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 69. stavka 1. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju("Narodne novine", br. 26/83; 5/86 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točka 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. travnja 1993., donosi

ODLUKU

o visini mirovinske osnovice za određivanje invalidske mirovine osobama osiguranim pod određenim okolnostima i osobama koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi u godini 1993.

1. Osobama koje nemaju svojstvo osiguranika, a osigurane su u određenim okolnostima Ščl. 22. i 23., 24a i čl.25. do 28. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju u daljnjem tekstu: Zakon). za mirovinsku osnovicu od koje se određuje invalidska mirovina uzimaju se slijedeće svote, i to:

1) osiguranim osobama iz čl. 22, 23. i 24a i čl. 25. do 27. Zakona:

a) 37.387 HRD za osobe sa stručnom spremom sedmog ili osmog stupnja Švisoka stručna sprema) i za studente koji se Školuju prema programu za stjecanje stručne spreme sedmog stupnja.

b) 31.942 HRD za osobe sa stručnom spremom petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema, odnosno sprema visokokvalificiranog radnika) i za učenike, odnosno studente, koji se školuju prema programu za kvalificiranog radnika) i za učenike koji se školuju prema propisima za stjecanje stručne spreme trećeg ili četvrtog stupnja;

d) 22.809 HRD za osigurane osobe sa stručnom spremom prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema odnosno sprema polukvalificiranog radnika) i za učenike koji se školuju prema programu za stjecanje stručne spreme prvog ili drugog stupnja,

e) 18.793 HRD za ostale osigurane osobe bez stručne spreme.

2) Osiguranim osobama iz članka 28. Zakona koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora, maloljetničkog zatvora ili na izdržavanju odgojne mjere upućivanja u odgojnu ustanovu, dom za preodgoj ili posebnu odgojnu ustanovu- 18.793 HRD.

2. Osiguranicima - osobama koje se nakon završeng školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi, ako rade s punim radnim vremenom, bez obzira na to primaju li za svoj rad naknadu (članak 14. stavak 1. točka 4. Zakona), za mirovinsku osnovicu od koje se određuje invalidska mirovina uzimaju se osnovice utvrđene odlukom za obračunavanje i plaćanje doprinosa i određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja.

3. Osnovica iz točke 1. ove odluke usklađuje se prema porastu prosječne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.

4. Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o visini mirovinske osnovice za određivanje invalidske mirovine osobama osiguranim.pod određenim okolnostima i osobama koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi u godini 1992.("Narodne novine", broj 16/92)·

5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1993.

Klasa: 140-13/93-01/1396

Urbroj : 341-99-01/93-2

Zagreb, 20.travnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">