Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 26.04.93 Odluka o osnovicama za određivanje prava i za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike privremeno izvan radnog odnosa za godinu 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 196. stavka I. pod f) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86. 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. travnja 1993. donosi

ODLUKU

o osnovicama za određivanje prava i za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike privremeno izvan radnog odnosa za godinu 1993.

1. Osnovica za određivanje prava i za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike privremeno izvan radnog odnosa (čl. 18. i 19.) jest prosječna plaća koju je osiguranik ostvario u godini 1992.

Za osiguranike za koje se ne raspolaže podacima o prosječnoj plaći u godini 1992. za osnovicu za određivanje prava i za obračunavanje i plaćanje doprinosa, uzima se svota prosječne minimalne plaće iz godine 1992.

Za osiguranike koji su u godini 1992. bili privremeno izvan radnog odnosa osnovica za određivanje prava i za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje u godini 1993. povećava se za 314,4%.

2. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema Zakonom utvrdenoj stopi za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa, kada im se plaća utvrđuje u neto svoti.

3. Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijedit odluka o osnovicama za određivanje prava i za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike privremeno izvan radnog odnosa za godinu 1992. ("Narodne novine", broj 16/92.).

4. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1993.

Klasa: 140-13/93-01/1396

Urbroj : 341-99-01 /83-9

Zagreb. 20. travnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.