Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 26.04.93 Odluka o osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike na neplaćenom dopustu, pod suspenzijom, u istražnom zatvoru i na izdržavanju kazne zatvora
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

638 Na temelju članka 196. stavka 1. pod i) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske("Narodne novine", broj 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. travnja 1993. donosi

ODLUKU

o osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike na neplaćenom dopustu, pod suspenzijom, u istražnom zatvoru i na izdržavanju kazne zatvora

1. Osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za vrijeme što ga osiguranik, tijekom radnog odnosa ili drugog rada na osnovi kojega je osiguran, provede najviše od 30 dana u pojedinoj kalendarskoj godini na neplaćenom dopustu, pod suspenzijom, u istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora, za osiguranike (iz članka 148. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju) jest prosječna mjesečna plaća što su ga ostvarili u prethodnoj kalendarskoj godini. Za osiguranike koji u prethodnoj godini nisu bili zaposleni, kao osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa uzima se mjesečna svota plaće koju su osiguranici ostvarili u mjesecu koji prethodi nastupu navedenih okolnosti.

2. Doprinos za osiguranike iz točke 1. ove odluke obračunava se i plaća prema stopama utvrđenim za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz plaće i na plaću radnika. Za osiguranike kojima se plaća utvrđuje u neto svoti, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa kada im se plaća utvrđuje u neto svoti. Ako doprinos za osiguranike iz točke 1. ove odluke treba obračunati za manje od mjesec dana, za svaki kalendarski dan uzima se 1/30 mjesečne svote doprinosa.

3. Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike na neplaćenom dopustu, pod suspenzijom, u istražnom zatvoru i na izdržavanju kazne zatvora("Narodne novine", broj 16/92).

4. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1993.

Klasa: 140-13/93-01/1396

Urbroj : 341-99-01/93-10

Zagreb, 20. travnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.