Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 26.04.93 Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikciju ili dokvalifikadju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. veljače 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83. 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92), Upravni ndbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika, na sjednici održanoj 20. travnja 1993, donosi

ODLUKU

o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikciju ili dokvalifikadju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. veljače 1993.

1. Naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje (koje osigurava i isplaćuje Repulilički fond niirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske) ostvarene do 31. prosinca 1992. i povećane od 1. siječnja 1993. za 20,2% i naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje ostvarene 1. siječnja 1993. ili poslije toga dana i povećane za 123,2%, prema Odluci o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1993.("Narodne novine", broj 23/93) povećavaju se od 1. veljače 1993. za 26,l%.

2. Naknade plaća iz točke 1. ove odluke ostvarene 1. veljače 1993. ili poslije toga dana, a koje nisu povećane za 123,2% povećavaju se od dana ostvarivanja prava za 181,455%.

3. Kao osnovica za povećanje naknada prema točki 1. ove odluke služi svota naknade koja je invalidu rada pripadala na dan 1 veljače 1993, a kao osnovica za povećanje naknade prema točki 2. odluke, služi svota naknade koja je invalidu rada pripadala, odnosno pripada, na dan ostvarivanja prava na naknadu.

4. Povećanje naknade iz toč.1. i 2. ove odluke obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

5. Ova odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. veljače 1993.

Klasa: 142-13/93-01/1398

Urbroj : 342-99-01/93-4

Zagreb, 20. travnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske:

dr. Stjepan BIažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.