Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 26.04.93 Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. veljače 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 76. stavak 4. i članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine". br. 26/83, 5/86. 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine"; br: 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske na sjednici održanoj 20. travnja 1993, donosi

O D L U K U

o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. veljače 1993.

1. Puna svota doplatka za pomoć i njegu od 1. veljače 1993. iznosi 28.286.- HRD.

2. Smanjena svota doplatka za pomoć i njegu od 1. veljače 1993. iznosi 21.215.- HRD.

3. Slijepom korisniku obiteljske mirovine doplatak za pomoć i njegu pripada u punoj svoti.

4. Za korisnika doplatka za pomoć i njegu iz članka 76. stavak 1. točka 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju doplatak za pomoć i njegu od 1. veljače 1993. iznosi 35.358. - HRD.

5. U skladu s odredbama iz toč.1. do 4. ove odluke, odredit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, pripadajuća nova svota doplatka za pomoć i njegu svim korisnicima koji imaju pravo na taj doplatak na dan 1. veljače 1993. ili su to pravo ostvarili nakon toga dana.

6. Ova odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. veljače 1993.

Klasa: 142-13/93-01/1398

Urbroj : 342-99-01/93-6 .

Zagreb, 2o. travnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.