Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 26.04.93 Odluka o jednokratnoj godišnjoj novčanoj pomoći u godini 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja, samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske na sjednici održanoj 20. travnja 1993. donosi

ODLUKU

o jednokratnoj godišnjoj novčanoj pomoći u godini 1993.

1. Korisnicima mirovina i korisnicima naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju pripada jednokratna godišnja novčana pomoć u svoti od 19.600.- HRD.

2. Pravo na jednokratnu godišnju novčanu pomoć imaju korisnici mirovina i korisnici naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju koji će navedeno pravo ostvariti do 31. svibnja 1993.

3. Korisnicima obiteljske mirovine pripada jednokratna godišnja novčana pomoć u svoti odredenoj u točki 1. ove odluke bez obzira na broj korisnika mirovine.

4. Isplata jednokratne godišnje novčane pomoći prema ovoj odluci obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

5. Ova odluka stupa na snagu na dan objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 142-13/93-01/1398

Urbroj : 342-89-01 /93-7

Zagreb, 20. travnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.