Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 26.04.93 Odluka o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od l. siječnja 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 39. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika("Narodne novine", broj 26/83, 49/83, 57/83; 47/86 i 40/90) i članka 6. točke 10. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. travnja 1993. donosi

ODLUKU

o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od l. siječnja 1993.

1. Mirovine korisnika mirovina, kojima godina 1992. nije posljednja godina osiguranja, jer u toj godini nije ostvareno najmanje šest mjeseci osiguranja. a koje su radi tekućeg usklađivanja prema planiranom rastu plaća u toj godini, povećane za 126.85%, povećavaju se radi usklađivanja s porastom plaća svih radnika zaposlenih na području Republike Hrvatske u godini 1992. još za 82,68%. Ovo povećanje pripada, počevši od 1. siječnja 1993.

2. Kao osnovica za povećanje mirovine prema točki 1. ove odluke uzima se svota mirovine koja je korisniku pripadala na dan 31. prosinca 1992.

3. Radi tekućeg usklađivanja prema rastu plaća svih radnika zaposlenih na području Republike Hrvatske u godini 1992. mirovine korisnika mirovina koje su povećane prema točki 1. ove odluke povećavaju se još za 120%. Ovo povećanje pripada počevši od 1. siječnja 1993.

4. Kao osnovica za povećanje mirovine prema točki 3. ove odluke, uzima se svota usklađene mirovine prema točki 1. ove odluke koja korisniku pripada na dan 1. siječnja 1993.

5. Mirovine korisnika mirovine, kojima kalendarska godina 1993. nije posljednja godina osiguranja, jer u toj godini nije ostvareno najmanje šest mjeseci osiguranja, povećavaju se radi tekućeg usklađivanja prema rastu plaća svih radnika zaposlenih na području Republike Hrvatske u godini 1993 za 120%. Ovo povećanje pripada počevši od 1. siječnja 1993. odnosno od dana stjecanja prava, ako je pravo stećeno poslije navedenog dana.

6. Mirovine boraca narodnooslobodilačkog rata, prije 9. rujna 1943. određene od zajamčene mirovinske osnovice za godinu 1993. povećavaju se od 1. siječnja 1993, odnosno od dana ostvarivanja prava ako je mirovina ostvarena nakon 1. siječnja 1993. za 120% radi tekućeg usklađivanja tijekom godine prema rastu plaća svih radnika zaposlenih na području Republike Hrvatske u godini 1993.

7. Korisnicima razmjernog dijela mirovine, ostvarene primjenom medunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, pripada razmjerni dio mirovine povećan prema odredbama ove odluke.

8. Usklađivanje mirovina obavit će područne službe Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske - po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

9. Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti "Odluka o privremenom usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1993.".("Narodne novine", broj 87/92).

10. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1993.

Klasa: 141-13/93-01/1397

Urbroj : 343-99-01/93-1

Zagreb, 20. travnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

·mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.