Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 26.04.93 Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 20. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika ("Narodne novine", broj 26/83, 49/83, 57/83. 47/86 i 40/90 i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92); Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. travnja 1993. donosi

ODLUKU

o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1993.

1. Osiguranici individualni poljoprivrednici, plaćaju doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika, prema osnovicama utvrđenim ovom odlukom.

2. Osiguranici - individualni poljoprivrednici koji su osigurani kao predstavnici kućanstva (članak 11. stavak 1. točka 1. Zakona) razvrstavaju se u osnovice osiguranja ovisno o visini katastarskog prihoda u tekućoj godini u devet grupa, i to:

HRD

- 1. do 5.359. - kat. prihoda - 62.030.

- 2. preko 5.359. - do 107.18. - kat. prihoda - 79.393.

- 3. preko 10.718.- do 16.062.- kat. prihoda - 94.297.

- 4. preko 16.062 - do 21.452. - kat. prihoda - 111.859.

- 5. preko 21452. - do 27.889. - kat. prihoda - 126.554.

- 6. preko 27.889. - do 38.808. - kat. prihoda - 148.879.

- 7 preko38.808.- do 53.623.- kat.prihoda - 171.221.

- 8. preko 53.623. - do 78.294.- kat. prihoda - 193.546.

- 9. preko78.294.- kat.prihoda - 218.357.

3. Za osiguranike individualne poljoprivrednike koji se u svrhu privređivanja samostalno bave ribolovom kao jedinim ili glavnim zanimanjem (članak 11. stavak 1. točka 2. Zakona) i osiguranike individualne poljoprivrednike koji se u svrhu privredivanja bave poljoprivrednom djelatnošću kao jedinim ili glavnim zanimanjem a nemaju katastarski prihod (članak 11. stavak 1. točka 3. Zakona) utvrđuje se prosječni katastarski prihod u svoti od 93.221.- HRD. Prosječni katastarski prihod iz stavka 1. ove točke služi kao osnovica za plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje prema članku 86. stavak 1. točke 5. Zakona.

4. Za osiguranike iz točke 3. ove odluke, utvrđuje se prema prosječnom katastarskom prihodu od 93.221.- HRD osnovica osiguranja od 218.357.- HRD koja služi za obračunavanje i plaćanje doprinosa prema članku 86. stavku 1. točki 1. Zakona i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja.

5. Za osiguranike, individualne poljoprivrednike, koji su osigurani kao članovi kućanstva (članak 11. stavak 1. toč. 4. do 6. Zakona) utvrđuje se osnovica osiguranja od 59.217. - HRD, koja služi za obračunavanje i plaćanje doprinosa prema članku 86. stavku 1. točki 1. Zakona i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja.

6. Osim osnovica osiguranja utvrdenih u toč. 2, 4. i 5. ove odluke utvrđuju se još slijedeće više osnovice osiguranja: 248.129. - 297.776.- 358.391. -

7. Osiguranik - individualni poljoprivrednik i član z kućanstva koji je osigurao kao individualni poljoprivrednik, može na svoj zahtjev biti razvrstan u bilo koju višu osnovicu iz točke 2. ili 6. ove odluke, koja je viša od one u koju je razvrstan prema toč. 2, 4. ili 5. ove odluke.

8. Razvrstavanje u višu osnovicu osiguranja provodi se na osnovi rješenja direktora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, koje sadrži podatke o razrezu i obračunu doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Direktor može ovlastiti rukovoditelja područnih služba Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske da donesu rješenja o razvrstavanju u višu osnovicu osiguranja.

9. Zakhjev za izbor više osnovice osiguranja u godini 1993. može se podnijeti do 31. prosinca 1993.

10. Osiguranicima - individualnim poljoprivrednicima koji podnesu prijave na poljoprivredno osiguranje, a svojstvo osiguranika stječu počevši od 1. siječnja 198o. ili kojim kasnijim datumom, uprave društvenih prihoda razrezat će doprinos po stopi i osnovici osiguranja koje se primjenjuju u godini 1993. za sva prethodna razdoblja koja se računaju u mirovinski staž u svojstvu osiguranika - individualnog poljoprivrednika.

11. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1993.

Klasa: 14 -13/93-01/ 1397

Urbroj : 343-99-01/93- 2

Zagreb, 2. travnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.