Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 26.04.93 Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. siječnja 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 6. točka 10. i članka 28. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92). Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. travnja 1993, donosi

ODLUKU

o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. siječnja 1993.

1. Ako starosna ili invalidska mirovina koja se isplaćuje od 1. siječnja 1993. iznosi manje od 9.416. HRD mjesečno, isplaćivat će se, umjesto pripadajuće mirovine, zajamčena najniža svota od 9.416. HRD mjesečno.

2. Obiteljska će se mirovina isplaćivati u odgovarajućem postotku od svote utvrđene točkom 1. ove odluke ovisno o broju korisnika obiteljske mirovine.

3. Korisnicima mirovine ostvarene primjenom medunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, a određenik u razmjernom dijelu, isplaćivat će se razmjerni dio svote utvrđene toč. 1. ili 2. ove odluke.

4. Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti "Odluka o određivanju privremene zajamčene svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. siječnja 1993.("Narodne novine", broj 87/92)".

5. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1993.

Klasa: 141-13/93-01/1397

Urbroj : 343-99-01/93-4

Zagreb. 20. travnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.