Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 26.04.93 Odluka o posebnom usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 6. točke 10. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. travnja 1993, donosi

ODLUKU

o posebnom usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1993.

Članak 1.

Mirovine korisnika mirovine, ostvarene u razdoblju od 1. srpnja 1986. do 30. lipnja 1993, povećavaju se ovisno o tome iz koje je kalendarske godine kao posljednje godine osiguranja uzeta osnovica osiguranja za utvrđivanje mirovinske osnovice i ovisno o tome na koji su način i u kojem postotku usklađene te mirovine prema odlukama o usklađivanju mirovina.

Članak 2.

Mirovine korisnika mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili u razdoblju od 1. srpnja 1986. do 30. lipnja 1987, a kao posljednja godina obračunskog razdoblja uzeta je godina 1986, povećavaju se za 39.8%.

Mirovine korisnika mirovina, koji su pravo na mirovinu ostvarili u razdoblju od 1. srpnja 1987. do 30. lipnja 1988, a kao posljednja godina obračunskog razdoblja uzeta je godina 1987, povećavaju se za 57,88%.

Mirovine korisnika mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili u razdoblju od 1. srpnja 1988. do 30. lipnja 1989, a kao posljednja godina obračunskog razdoblja uzeta je godina 1988. povećavaju se za 52,96%.

Mirovine korisnika mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili u razdoblju od 1. srpnja 1989. do 30. lipnja 1990, a kao posljednja godina obračunskog razdoblja uzeta je godina 1989, povećavaju se za 107,4%.

Mirovine korisnika mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili u razdoblju od 1. srpnja 1990. do 30. lipnja 1991., a kao posljednja godina obračunskog razdoblja uzeta je godina 1990, povećavaju se za 64,5%.

Mirovine korisnika mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili u razdoblju od 1. srpnja 1991. do 30. lipnja 1992, a kao posljednja godina obračunskog razdoblja uzeta je godina 1991. povećavaju se za 16,011%.

Mirovine korisnika mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili u razdoblju od 1. srpnja 1992. do 30. lipnja 1993, a kao posljedrija godina obračunskog razdoblja uzeta je godina 1992, povećavaju se za 82,68%.

Članak 3.

Kao osnovica za povećanje mirovina prema članku 2. ove odluke, uzima se svota mirovine koja je korisniku pripadala na dan priznanja prava na mirovinu po općim propisima, bez usklađivanja predviđenim odlukama o usklađivanju mirovina za tu godinu.

Članak 4.

Isplata usklađene mirovine pripada od 1. siječnja 1993. odnosno od dana ostvarivanja prava, ako je mirovina ostvarena poslije 1. siječnja 1993.

Članak 5.

Ako svota usklađene mirovine iznosi manje od zajamčene najniže svote koja se treba isplaćivati korisniku mirovine u godini 1993, isplaćivat će se umjesto usklađene mirovine zajamčena svota, određena odlukom o određivanju zajamčene najniže svote za godinu 1993.

Članak 6.

Korisnicima razmjernog dijela mirovine, ostvarene primjenom medunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, pripada razmjerni dio mirovine preračunat prema odredbama ove odluke.

Članak 7.

Povećanje mirovine prema ovoj odluci obavit će Služba Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1993.

Klasa: 141-13/93-01/1397

Urbroj : 343-99-01/93-12

Zagreb, 20. travnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.