Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 26.04.93 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1993. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1993. godinu koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 25 od 31. ožujka 1993., te se daje

ZAKON

o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1993. godinu

U članku 20. pod I. u razdjelu 38.

- pod rednim brojem 1. umjesto broja: "491" treba stajati broj: "493",

- pod rednim brojem 2. umjesto broja: "492" treba stajati broj: "494",

- pod rednim brojem 3. umjesto broja: "494" treba stajati broj: "496",

- pod rednim brojem 4. umjesto brojeva: "490, 493, 495, 496, 497, 498, 499. i 500." trebaju stajati brojevi: "490, 491, 492, 495, 497, 498, 499. i 500."

U članku 21. pod VIII. u razdjelu 38.

- pod rednim brojem 1. umjesto broja: "491" treba stajati broj : "493",

- pod rednim brojem 2. umjesto broja: "492" treba stajati broj : "494",

- pod rednim brojem 3. umjesto broja: "494" treba stajati broj: "496".

U članku 28. umjesto broja: "496" treba stajati broj: "491".

U članku 29. umjesto broja: "495" treba stajati broj: "492".

Klasa: 400-06/93-01/03

Zagreb, 23. travnja 1993.

Tajnik Sabora Republike Hrvatske

Andelko Sikirić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.