Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 26.04.93 Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 25 od 31. ožujka 1993., te se daje

ISPRAVAK

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

U članku 34. - Tarifi poreza na promet, u tar. broju 5. u Napomeni pod brojem 1. umjesto riječi: "deset" treba stajati riječ: "devet".

U tar. broju 6. stavku 2. točki 3. iza riječi: "s pripadajućim priborom" trebaju stajati riječi: "cijevi za kanalizaciju s pripadajućim priborom".

U članku 35. umjesto riječi: "članka 40." trebaju stajati riječi: "članka 90 ".

Klasa: 410-19/93-01/06

Zagreb, 23. travnja 1993.

Tajnik Sabora Republike Hrvatske

Andelko Sikirić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.