Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 26.04.93 Ispravak Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrdene su pogreške u Osnovnom krivičnom zakonu Republike Hrvatske - pročišćeni tekst, koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 31 od 16. travnja 1993., te se daje

ISPRAVAK

Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)

1. U članku 58. stavku 3. umjesto riječi: "u zatvorenoj" trebaju stajati riječi: "u zdravstvenoj".

2. U članku 74. stavku 1. umjesto riječi: "ustanoviti" treba stajati riječ: "ustanovi".

3. U članku 90. stavku 1. točki 6. umjesto riječi: "od jedne" trebaju stajati riječi: "do jedne".

4. U nazivu krivičnog djela ispred članka 110. umjesto riječi: "ili" treba stajati riječ: "i".

5. U članku 111. stavku 6. umjesto riječi: "propisima" treba stajati riječ: "propisom".

6. U članku 116. stavku 3. umjesto riječi: "prvoj" treba stajati riječ: "pravoj".

7. U članku 140. umjesto riječi: "točke" treba stajati riječ: "članka".

8. U nazivu krivičnog djela ispred članka 157. umjesto riječi: "Prisila" treba stajati riječ: "Prinuda".

9. U članku 161. stavku 5. umjesto riječi: "od jedne" trebaju stajati riječi: "do jedne". _

10. U članku 165. stavku 3. umjesto riječi: "od jedne" trebaju stajati riječi: "do jedne".

11. U članku 172. stavku 2. umjesto riječi: "nesvjesno" treba stajati riječ: "nesavjesno".

12. U članku 187. stavku 1. umjesto riječi: "događanju" treba stajati riječ: "do;gadaju".

13. U članku 188. stavku 1. umjesto riječi: "ali" treba stajati riječ: "ili". U stavku 2. iza riječi: "pet godina ili" trebaju stajati riječi: "kaznom zatvora".

14. U članku 191. stavku 3. umjesto riječi: "umišljanjem" treba stajati riječ: "umišljajem".

15. U članku 192. stavku 3. umjesto riječi "umišljanem" treba stajati "umišljajem".

16. U članku 196. stavku 2. umjesto riječi: "mjere u" treba stajati riječ: "mrežu".

17. U nazivu krivičnog djela ispred članka 201. umjesto riječi: "Nepropisana" treba stajati riječ: "Nepropisna".

Klasa: 740-02/92-01/05

Zagreb, 22. travnja.1993.

Tajnik Odbora za zakonodavstvo Zastupničkog doma

Sabora Republike Hrvatske

Marta Vidaković-Mukić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.