Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 21.04.1993 Odluka o visini naknade za veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 52/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. travnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o visini naknade za veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice Republike Hrvatske

I.

Za obavljeni veterinarsko-sanitarni pregled životinja proizvoda životinjskoga podrijetla, otpadne animalne tvari namijenjene utilizaciji, sjemena za umjetno osjemenjivanje, te embrija i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest u prometu preko granice Republike Hrvatske, plaća se naknada.

1 Naknada za vagonske, kamionske, brodske, kontejnerske i zrakoplovne pošiljke životinja u prijevoznom sredstvu, iznosi

a) za pošiljke kopitara i papkara.

- pri izvozu, do 10 tona neto-mase, 10.000.- HRD, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 1.500.- HRD,

- pri uvozu, do 10 tona neto-mase, 12.000.- HRD, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 1.500. - HRD ,

- pri provozu, do 10 tona neto-mase, 14.000.- HRD, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 1.500.- HRD,

b) za pošiljke peradi, ptica, zečeva, kunića i divljači, te majmuna za laboratorijske potrebe.

- pri izvozu i uvozu, do 5 tona neto-mase, 7.000 - HRD, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 700.- HRD,

- u provozu, do 5 tona neto-mase, 19.000.- HRD a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 1.400.- HRD,

c) za pošiljke jednodnevne peradi (pilića, purića, guščića, pačića i dr.).

- pri izvozu i uvozu, do 10.000 komada 12.000.- HRD, a za svakih sljedećih započetih -1.000 komada povećava se za 1.500.- HRD,

- u provozu do 10.000 komada, ·14.000.- HRD, a za svakih sljedećih započetih 10.000 komada povećava se za 1.500.- HRD,

d) za pošiljke mesa:

- pri izvozu i uvozu do 10 tona neto-mase, 14.000.- HRD, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 2.000.- HRD,

- u provozu do 10 tona neto-mase, 14.000.-HRD, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 2.500.- HRD,

e) za pošiljke mesnih proizvoda masti, mlijeka i mliječnih prolzvoda jaja, proizvoda od jaja, sjemena za umjetno osjenienjivanje i embrija, pošiljke riba, pčela i pčelinjih proizvoda, dudovih svilaca, žaba, puževa, kornjača i drugih gmazova i mekušaca i svih njihovih proizvoda, pošiljke tehničke masti životinjskoga podrijetla, brašna žlvotinjskoga podrijetla. (mesnoga, medno-koštanoga, krvnog, ribljeg, brašna od perja i dr.); pošiljke životinjske hrane koje sadrže proizvode životinjskoga podrijetla, pošiljke kože, kosti, vune, dlaka, čekinja, grive, repova, rogova, kopita, papaka, životinjskih unutarnjih organa i životinjske tjelesne tekućine, u prijevoznom sredstvu.

- pri izvozu i uvozu do 10 tona neto-mase, 10.000.- HRD, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 1.000.- HRD,

- u provozu do 10 tona neto-mase, 14.000.- HRD, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 2.000.- HRD, osim za brodske i zrakoplovne pošiljke. Ako je cijelo prijevozno sredstvo jedna pošiljka, naknada iznosi za svaku tonu 2.000.- HRD.

2. Naknada za komadne pošiljke životinja iznosi.

a) za svako grlo krupnih životinja, odnosno za svakih započetih 10 komada sitnih životinja ili 50 komada peradi ili ptica.

- pri izvozu i uvozu, 3.500.- HRD,

- u provozu 4.700.- HRD,

b) za pošiljke iz točke 1. odredbe pod a) ove Odluke:

- pri izvozu i uvozu do tri koleta, 4.000.- HRD, a za svako sljedeće koleto povećava se 500.- HRD,

- u provozu do tri koleta, 4.700.- HRD, a za svako sljedeće koleto povećava se

za 500.- HRD. Ukupna naknada za komadnu pošiljku ne može iznositi više od visine naknade za tu vrstu pošiljke ako bi se ona otpremala kao vagonska, kamionska, brodska ili zrakoplovna pošiljka.

3. Naknada za pse, mačke, majmune i druge pripitomljene divlje životinje, osim životinja koje pripadaju cirkusu, po komadu, odnosno pošiljci, iznosi:

- pri izvozu i provozu 2.400.- HRD,

- pri uvozu 4.700.- HRD.

Naknada za životinje koje pripadaju cirkusu naplaćuju se prema odredbama podtočke 1. i 2. ove točke.

4. Naknada za pregled ostataka tovara nakon čišćenja broda, odnosno teglenice, iznosi 20.000.- HRD, po brodu odnosno teglenici.

II.

Ako se međunarodnim ugovorom za pošiljku poljoprivrednih proizvoda pri izvozu traži dokaz da je podrijetlom s područja koje je slobodno od zaražnih bolesti, koje bi se prometom navedenih proizvoda mogle prenijeti na druge životinje, naknada iznosi.

1) za vagonske i kamionske pošiljke i za pošiljke u kontejnerima, 15.000.- HRD,

2) za brodske i zrakoplovne pošiljke, 25.000.- HRD.

III.

Naknada za veterinarsko-sanitarni pregled pošiljaka u provozu, iz podtočke 1. do 4. točke I. ove Odluke, plaća se pri graničnom prijelazu kojim je pošiljka ušla u Republiku Hrvatsku. .

Izuzetno od stavka 1. ove točke,ako za·pošiljku u provozu nije uplaćena naknada na graničnom prijelazu pri ulasku u Republiku Hrvatsku, ista se plaća na graničnom prijelazu pri izlasku, u visini naknada propisanih u odredbama podtočke 1. do 4. točke I. ove Odluke, uvećane za 100%.

IV.

Naknada za veterinarsko-sanitarni pregled pošiljaka u provozu, pri pretovaru u lukama i zrakoplovnim pristanistima, određuje se u visini naknada propisanih u odredbama podtočke 1. do 4. točke I. ove Odluke, uvećane za 50%.

V.

Ako izvoznik, uvoznik ili vozar pravovremeno ne pripremi pošiljku za veterinarsko-sanitarni pregled, a pozove graničnog inspektora da pregleda pošiljku i ako inspektor izađe na mjesto pregleda u određeno vrijeme, izvoznik, uvoznik ili vozač dužni su za njegov izlazak platiti 15.000.HRD po satu čekanja.

VI.

Naknada za veterinarsko-sanitarni pregled pošiljaka iz podtočke 1. do 4. točke I. ove Odluke koji se obavlja tijekom noći i u dane državnih blagdana i neradnih dana, povećava se za 50% od visine propisane naknade.

VII.

Iznosi u HRD iz ove Odluke, revaloriziraju se indeksom promjene vrijednosti HRD prema DEM, po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, na dan izdavanja računa.

VIII.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o visini naknade za veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 77/92).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 322-1 /93-01/05

Urbroj: 5030114-93-1

Zagreb,19. travnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>