Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 21.04.1993 Odluka o visini doprinosa u korist Hrvatskoga crvenoga križa
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 16. Zakona o Hrvatskome crvenome križu ("Narodne novine", broj 61/91) i članka 23. stavka Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj.41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. travnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o visini doprinosa u korist Hrvatskoga crvenoga križa

I.

Doprinos u korist Hrvatskoga crvenoga križa po članku 16. stavku 1. točkama 1. i 2. Zkona o Hrvatskome crvenome križu ("Narodne novine", broj 61/91) u Tjednu crvenoga križa i Tjednu borbe protiv tuberkuloze, plaća se:

1. Na svaku prodanu putničku kartu u međumjesnom željezničkom, autobusnom i brodskom prometu - osim u gradskom prometu .

- na putničku kartu do 1.ooo.- HRD ·50.- HRD

- na putničku kartu od 1.000.- do 5.000.- HRD 100.- HRD

- na putničku kartu od 5.ooo.- do 10.000.- HRD 150.- HRD

- na putničku kartu preko · 10.000.- HRD 200.-- HRD

2. Na svaku prodanu putničku kartu u međunarodnom željezničkom, autobusnom i brodskom prometu 1.000 HRD.

3. Za međumjesnu i međunarodni zračni promet na svaku prodanu putničku kartu 1.000.- HRD. Na povratne putničke karte doprinos se naplaćuje samo za jedan smjer (jedna doplatna marka).

4. Na poštanske pošiljke u unutarnjem prometu osim novina i časopisa, plaća se doprinos u korist Hrvatskoga crvenoga križa u visini 50% od nominalne vrijednosti poštanske marke, za poštanske pošiljke do 20 grama u unutarnjem prometu.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini doprinosa u korist Hrvatskoga crvenoga križa ("Narodne novine", broj 23/92).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 411-08/93-01/01

· Urbroj: 5030104 - 93 -2

Zagreb, 19. travnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić v r.