Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 21.04.1993 Naredba o visini naknada za provjeru stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 264. Zakona o zračnoj plovidbi ("Narodne novine", br. 53/91) ministar pomorstva, prometa i veza uz suglasnost ministra za financije, donosi

NAREDBU

o visini naknada za provjeru stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja

I.

Za provjeravanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja plaća se naknada ovisno od vrste dozvole za rad za koju se polaže ispit, odnosno vrste ovlaštenja za koje se polaže poseban ispit.

II.

Visina naknade za provjeru stručne sposobnosti zraoplovnog osoblja koja se plaća po kandidatu zavisno od vrste dozvola odnosno ovlaštenja, data je u tablici 1, koja je sastavni dio ove naredbe.

III.

Visina naknade za polaganje popravnog ispita iznosi 50% od iznosa koji se plaća za stjecanje dozvole za rad, odnosno ovlaštenja. Naknada za produženje dozvole iznosi 25% od iznosa koji se plaća za stjecanje dozvole za rad.

IV.

Prilikom provjere stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja, članovima komisije za polaganje ispita, podnosioc zahtjeva osigurava sredstva na ime dnevnica i troškove prijevoza prema propisu kojim se određuju izdaci ·za putne i druge troškove koji se organima uprave.priznaju u materijalne troškove.

V.

Predsjednik i članovi ispitnih komisija za provjeravanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja imaju pravo na naknadu za rad u komisiji u visini od 15% svaki od propisane visine naknade iz točke II.

VI.

Iznosi naknada iskazani u DEM iz točke II. ove naredbe uplaćuju se u hrvatskim dinarima. Dinarska protuvrijednost uplate izračunava se primjenom srednjeg tečaja DEM iz tečajne liste Narodne banke Hrvatske važeće na dan nplate.

VII.

Naknada iz točke 1. uplaćuje se na račun Ministarstva pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske.

VIII.

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti naredba o visini naknade za utvrđivanje i provjeru stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja ("Narodne novine" 34/92).

IX.

Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/93-02/03

Urbroj:530-01-93-1

Zagreb, 22. ožujka 1993.

Ministar pomorstva i veza

Ivica Mudrinić, dipl. ing, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.____________________________________________________________________________________
redni  vrsta              visina naknade u DEM
broj  dozvole za osnovnu dozvolu za ovlaštenje za priznanje dozvole ovlaštenje izvaredni pregled
____________________________________________________________________________________
1    2        3            4        5        6        7
____________________________________________________________________________________
1. Pilot slobodnog balona
            50           35       35       25       35
2. Pilot zmaja     50           35       35       25       35
3. Pilot jedrilice   50           35       35       25       35
4. Športski pilot helikoptera i aviona
            50           35       35       25       35
5. Športski padobranac
            50           35       35       25       35
6. Profesionalni pilot helikoptera i aviona
            85           60       60       40       60
7. Profesionalni pilot I. klase
            85           60       60       40       60
8. Prometni pilot aviona i helikoptera
            85           60       60       40       60
9. Navigator - letač  40           30       30       20       30
10. Inženjer - letač  40           30       30       20       30
11. Verifikator - letač 40           30       30       20       30
12. Domaćin, domaćica zrakoplova
            40           30       30       20       30
13. Zrakoplovni mehaničar
            40           30       30       20       30
14. Zrakoplovni tehničar tehničke pripreme
            40           30       30       20       30
15. Zrakoplovni inžinjer tehničke pripreme
            40           30       30       20       30
16. Zrakoplovno prometno osoblje
            40           30       30       20       30
17. Ostalo stručno osoblje
            40           30       30       20       30
____________________________________________________________________________________