Zakoni i propisi - Pravni savjeti 33 20.04.1993 Uredba o obavljanju privrednoga morskoga ribolova
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. travnja 1993. godine donijela

UREDBU

o obavljanju privrednoga morskoga ribolova

Članak 1.

Radi zaštite riba i drugih morskih životinja organi ovlašteni za izdavanje odobrenja fizičkim osobama za obavljanje privrednoga morskoga ribolova, po Zakonu o morskom ribarstvu ("Narodne novine", broj 44/80, 41/84, 9/88, 9/91, 61/91 i 22/92), do 4. studenoga 1993. godine, izdavat će odobrenja samo za privredni morski ribolov (u daljnjem tekstu: privredni ribolov) plave ribe. Odobrenja za privredni ribolov izdana do stupanja na snagu ove Uredbe, ne mogu se dopunjavati upisivanjem novih ribolovnih alata, glede broja i vrste za ulov ribe i drugih morskih životinja. Odredba stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na privredni ribolov plave ribe.

Članak 2.

Od dana stupanja na snagu ove Uredbe, pravne osobe mogu se registrirati samo za obavljanje privrednoga ribolova plave ribe. Pravne osobe registrirane za privredni ribolov do stupanja na snagu ove Uredbe mogu obavljati privredni ribolov samo uz upotrebu plovila (brodova i čamaca) i ribolovnih alata glede broja i vrste koje su upotrebljavali do dana stupanja na snagu ove Uredbe. Odredba stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na privredni ribolov plave ribe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 324-03/931/03

Urbroj: 5030105-93-1

Zagreb, 19. travnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.