Zakoni i propisi - Pravni savjeti 33 20.04.1993 Odluka o suglasnosti na cijene prirodnoga plina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. Zakona o sustavu kontrole cijena ("Narodne novine", broj 53/91, 73/91 i 29/92) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. travnja 1993. godine donijela

ODLUKU

o suglasnosti na cijene prirodnoga plina

I.

Vlada Republike Hrvatske suglasna je s prodajnim cijenama prirodnoga plina i to: - za proizvodnju umjetnih gnojiva 155 HRD/m3 - za ostale potrošače 180 HRD/m3 Cijene iz stavka 1. odnose se na plin toplinske vrijednosti 33.338,35 kJ FCO mjernoredukciona stanica INA-Industrija nafte, na kojoj kupac preuzima prirodni plin.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-05/93-01/02

Urbroj: 5030105-93-7

Zagreb,19. travnja 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.