Zakoni i propisi - Pravni savjeti 31 16.04.1993 Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA - KOMISIJA ZA ODOBRENJE IZDAVANJA DUGOROČNIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Na temelju članka 45d. Zakona o vrijednosnim papirima ("Narodne novine", br. 53/91), Komisija za odobrenje izdavanja dugorođnih vrijednosnih papira, povodom zahtjeva Poduzeća za proizvodnju i prodaju tehničkih plinova d.d. "MG CROATIA PLIN", Zaprešić da mu se odobrl izdavanje II. emisije dionica, donijela je

RJEŠENJE

o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

1.

Poduzeću za proizvodnju i prodaju tehničkih plinova d.d. "MG CROATIA PLIN" sa sjedištem u Zaprešiću; Industrijska i odobrava se izdavanje dngoročnih vrijednosnih papira II: emisije dionica u dinarskol pmtuvrijidnosti od 15,000,000.- DEM.

2.

Izdavetelj dugoročnih vrijednosnih papira iz točke 1. ovoga rješenja obvezan je ovom Ministarstvu, nakon izdavanja vrijednosnih papira, dostaviti podatke iz članka 7. stavak 2. Zakona o vrijednosnim papirima.

3.

Ovo rješenje objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa:450-08/93-01/20

Urbroj : 513-04/93-1

Zagreb, 8. travnja 1993.

Predsjednik Komisije

dr. Zoran Jašić, v. r